Banner

Jubelton schenken? Onderneem nog dit jaar actie!

6 december 2022 | Door:  Hilda Simons

Per 1 januari wordt de jubelton verlaagd en per 1 januari 2024 wordt deze in het geheel afgeschaft. Wil je gebruik maken van deze schenkingsvrijstelling, dan is het noodzakelijk om dit jaar nog actie te ondernemen.

Hoe zit het ook alweer?

Je mag aan belastingvrij een bedrag schenken ter grootte van maximaal € 106.671,-. De Belastingdienst heeft wel een aantal voorwaarden verbonden aan deze schenkingsvrijstelling. Deze zijn onder andere:

Beschik je niet over het volledige bedrag van de schenkingsvrijstelling?

Je hoeft niet het volledige bedrag van de vrijstelling te schenken. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om minder te schenken.

Heb je het bedrag nu niet in contanten, maar is er een mogelijkheid dat je in 2023 wel de beschikking krijgt over het bedrag?

Je mag de schenking spreiden. Het is in dat geval noodzakelijk dat je voor 31 december 2022 een relatief klein gedeelte van de vrijstelling aan de begiftigde schenkt en ook daadwerkelijk betaalt. De begiftigde dient voor 1 maart 2023 bij de Belastingdienst aangifte van de schenking te doen. Bij de aangifte wordt door hem/haar een beroep gedaan op de vrijstelling van de jubelton. Vervolgens mag je de schenking voor 31 december 2023 nog aanvullen tot maximaal € 106.671,-. De aanvulling moet je dan wel in 2023 daadwerkelijk aan de begiftigde betalen. 

Wil je wel schenken, maar heeft de begiftigde geen eigen woning?

De schenking moet door de begiftigde uiterlijk op 31 december 2024 worden besteed aan de eigen woning. De begiftigde heeft daarom nog wel even de tijd om op zoek te gaan naar een koopwoning. Mocht dit er niet in zitten dan kun je uiteraard ook altijd nog de mogelijkheden bekijken voor het doen van schenkingen die binnen de reguliere vrijstellingen vallen.

Meer informatie?

Hiervoor zijn in het kort een aantal mogelijkheden en voorwaarden van de jubelton besproken. Wil je meer informatie over de mogelijkheden en (de overige) voorwaarden van de jubelton of over het doen  van overige schenkingen neem dan spoedig contact op met ons kantoor.