Banner

Subsidiemogelijkheden bij melkstallen en melkrobots

25 juni 2020 | Door:  Gerrit Pullen

Regelmatig komen er vragen van melkveehouders over subsidiemogelijkheden bij de investering in een melkstal of een melkrobot. De complete melkstal of de melkrobot vallen niet onder een subsidieregeling maar bepaalde onderdelen wel. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de melkvoorkoeler in combinatie met warmte terugwinning of aan een toerengeregelde vacuümpomp. Deze installaties worden in de praktijk vaak tegelijkertijd aangeschaft.

Aanvullende investeringen en subsidies

Ook kan gedacht worden aan investeringen die gedaan worden om bepaalde zaken te meten al dan niet in de melk. Deze investeringen kunnen mogelijk ook in aanmerking komen voor extra fiscale aftrek. Op de milieulijst 2020 staan deze genoemd onder de omschrijving “systeem voor monitoring diergezondheid”. Hierop is ook MIA en Vamil mogelijk. Daarvoor  moeten dan wel vier  parameters gemeten worden: uiergezondheid, vruchtbaarheid, voedingsbalans en energiebalans. Worden deze parameters allemaal in de melk gemeten dan is 27% MIA en Vamil van toepassing. Indien wel alle parameters gemeten worden maar niet allemaal in de melk, dan is 13,5% MIA en Vamil aan de orde. De responders vallen ook onder de regeling indien deze nieuw aangeschaft worden.

Fiscale subsidies

Voor de bovenstaande investeringen kun je denken aan fiscale subsidies. Energie-investeringsaftrek is een extra fiscale aftrek van 45% op investeringen vermeld op de energielijst 2020. Soms is nog MIA en Vamil van toepassing. MIA (=Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (=Vrije Afschrijving Milieu-investeringen) zijn ook fiscale subsidies die van toepassing zijn op investeringen genoemd op de milieulijst 2020. Het percentage MIA is 13,5 of 27 of 36% afhankelijk van de code van de investering. Het percentage vamil is 75%.

Deze fiscale subsidies moeten speciaal aangevraagd worden en de aanvragen moeten binnen drie  maanden ná het aangaan van de investeringsverplichting gemeld worden via het eloket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Buffervat

Naast deze fiscale subsidies is het mogelijk om via de zuivelonderneming een directe subsidie te verkrijgen voor het aanschaffen van een buffervat. Dit buffervat zorgt ervoor dat bij het leeghalen van de melktank en bij de reiniging daarna, de melkrobot niet stil hoeft te staan. Overleg met je zuivelonderneming over deze subsidiemogelijkheid.

Fiscale optimalisatie

Daarnaast is het zeker interessant om, samen met je klantbeheerder, bovenstaande investeringen   mee te nemen in de fiscale optimaliseringsberekening voor je bedrijf in dat betreffende jaar. Hierdoor kun je bij investeren je belastinguitgaven mogelijk verlagen.  

Subsidieoptimalisatie

Heb je investeringsplannen? Raadpleeg de subsidie-adviseurs van Alfa om de subsidiemogelijkheden te bespreken en optimaal te benutten. Met ruim 30 kantoren zijn we overal dichtbij en hebben we een brede dienstverlening in de melkveehouderij

Gerrit Pullen

Gerrit Pullen

Bedrijfskundig adviseur

088 2533075 | gpullen@alfa.nl


Meer over Gerrit