Banner

Studiekostenregeling ook bij verplichte cursus?

1 juli 2019

Investeer je in jouw werknemer door studiekosten te vergoeden en je werknemer (deels) onder werktijd een cursus of opleiding te laten volgen? Met de verwachting dat je werknemer nog lang voor je blijft werken, zal de investering in het onderhouden of uitbreiden van zijn kennis en vaardigheden zich weer terugbetalen. Toch kan het gebeuren dat hij of zij kort na het afronden van een cursus of opleiding vertrekt. Hoe beperk je de financiƫle schade?

Verplichte bij- en nascholing

Scholing of bijscholing is soms een vrije keuze, maar kan ook een verplichting zijn die volgt uit wet- en regelgeving en/of de CAO. Zo is in de wet zelfs vastgelegd dat een werkgever verplicht is de werknemer scholing te laten volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen. Ook in een aantal beroepsgroepen is (jaarlijkse) bij- en nascholing verplicht. Denk aan beroepen in de zorg en aan beroepschauffeurs die een vrachtauto of bus besturen (Code 95). Als zij niet voldoen aan de nascholings-richtlijnen, zijn zij niet langer bevoegd om hun werk te doen.

Door middel van scholing investeren in je werknemer kost geld, maar levert je ook veel op. Zo zal de vergroting van kennis en vaardigheden ook de kwaliteit van het werk ten goede komen. En veel werknemers voelen zich een stuk gemotiveerder als ze in de gelegenheid worden gesteld om zich te blijven ontwikkelen.

Mijn werknemer vertrekt

Het kan gebeuren dat je werknemer kort na het afronden van een (verplichte) cursus besluit zijn baan op te zeggen en te vertrekken. Als je geen goede afspraken hebt gemaakt over een terugbetalingsregeling van de studiekosten, kan het vertrek van je werknemer extra zuur uitpakken. Alle studiekosten blijven dan voor rekening van jou als werkgever.

Studieovereenkomst

Door goede afspraken met elkaar te maken, kunnen vervelende situaties bij onverwacht vertrek van de werknemer worden voorkomen. Denk hierbij aan afspraken over terugbetaling van de studiekosten, maar ook aan afspraken over studie onder werktijd en de reiskosten. Het is belangrijk deze afspraken op de juiste wijze vast te leggen in de studieovereenkomst. De afspraken moeten wel aan een aantal regels voldoen. En ook in de CAO –indien van toepassing– zijn vaak aanvullende richtlijnen opgenomen.

Heb je vragen?

Heb je vragen over dit nieuwsbericht? Of wil je een studieovereenkomst opstellen en vraag je je af hoe je dat het best kunt aanpakken? Aarzel dan niet contact op te nemen met de adviseurs van Salaris en Personeel. Zij staan je graag te woord!