Banner

Meld je aan voor het btw-éénloketsysteem!

5 mei 2021 | Door:  Harm-Jan de Boer

Vanaf 1 juli gaan er nieuwe btw-regels gelden voor de verkoop van goederen of diensten aan particuliere kopers in andere lidstaten. Een van de belangrijkste wijzigingen is de introductie van het eenloketsysteem. We leggen graag uit hoe dat werkt.

Nieuwe regels voor afstandverkopen

Vooral voor afstandverkopen zijn de wijzigingen ingrijpend. Afstandsverkopen zijn verkopen van goederen aan particulieren - en ondernemers zonder btw--nummer - in andere lidstaten. Een belangrijke wijziging is dat je straks als (webshop)ondernemer de btw bent verschuldigd in de lidstaten van je klanten. Om te voorkomen dat je je in andere lidstaten moet registreren, heb je de keuze om gebruik te maken van het eenloketsysteem, ook wel ‘One-Stop-Shop’ of kortweg ‘OSS’ genoemd.

Het biedt de mogelijkheid om via de site van de Nederlandse Belastingdienst de buitenlandse btw-aangifte in te dienen. Lever je digitale of andere diensten aan particulieren in andere lidstaten? Dan kun je ook gebruikmaken van dit eenloketsysteem.

Nieuw drempelbedrag

Blijft je totale EU-omzet op jaarbasis beneden het nieuwe drempelbedrag van € 10.000? Dan heb je niets met de nieuwe regels te maken en kun je Nederlandse btw blijven rekenen. De goederen moeten dan wel vanuit Nederland worden verstuurd. Het drempelbedrag omvat alle gezamenlijke leveringen en digitale diensten aan particuliere klanten in andere lidstaten.

Je kunt ervoor kiezen om geen gebruik te maken van dit drempelbedrag. Waarom zou je dat doen, en wat is dan de consequentie? Als je verwacht deze omzetgrens toch wel te halen, kun al vanaf 1 juli voor het eenloketsysteem kiezen. Als je met je EU-omzet boven de drempel uitkomt, of je kiest ervoor de drempel niet toe te passen, dan ben je de btw verschuldigd in de lidstaten van je klanten.

Niet-EU-goederen

Een andere wijziging heeft betrekking op niet-EU-goederen. Onder voorwaarden kun je gebruikmaken van een nieuwe btw-vrijstelling bij invoer. Het gaat dan om zendingen met een waarde van maximaal € 150. Voorwaarde is dat je gebruikmaakt van de zogenaamde ‘invoerregeling’ binnen het eenloketsysteem (iOSS) en daarin de buitenlandse btw aangeeft. In dat geval kunnen ook faciliterende platformen zoals Amazon een belangrijke rol spelen. Voor meer uitleg verwijzen wij graag naar een eerder nieuwsbericht van ons.

Wat kunnen wij voor je doen?

Aanmelden kan nu al via de site van de Belastingdienst onder ‘Mijn Belastingdienst zakelijk’. Als het goed is, dan kun je dan vanaf 1 juli gebruik maken van het eenloketsysteem. Je zult een beslissing moeten nemen over het gebruik van het systeem. Kies je ervoor, dan kunnen wij je natuurlijk ook helpen bij het aanmelden en het opstellen van de (i)OSS-aangifte straks. Neem vooral contact met ons op om je op weg te helpen en te adviseren.

Harm-Jan de Boer

Harm-Jan de Boer

Btw specialist

088 2531000 | hdeboer@alfa.nl


Meer over Harm-Jan