Banner

Nieuwe btw-regels e-commerce: wat kun je nu al doen?

31 maart 2021 | Door:  Harm-Jan de Boer

Lever je goederen of bepaalde diensten aan particulieren (of sommige ondernemers zonder btw-nummer) in andere lidstaten? Dan gaat er per 1 juli aanstaande veel veranderen. Veel sneller dan onder de huidige regeling ben je de btw in het buitenland verschuldigd. Wat ook verandert is de btw-afwikkeling van verkopen van niet-EU-goederen. Daarbij kan het nog uitmaken of ze via platforms worden verkocht. In bijna al deze gevallen kan je via het nieuwe One-Stop-Shop-systeem (OSS) aan je btw-verplichtingen voldoen. Hierna een korte uitleg.

Verkopen van goederen vanaf 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 vervallen de omzetdrempels waaronder je nog kon volstaan met Nederlandse btw. Dit betekent dat verkopen aan particulieren in andere EU-landen vanaf dat moment altijd belast zijn met het btw-tarief van het EU-land van aankomst van de goederen. Alleen als je op jaarbasis voor minder dan 10.000 euro aan goederen en/of digitale diensten levert naar andere EU-landen, kun je ervoor kiezen om met Nederlandse btw te blijven factureren.

One-Stop-Shop (OSS)

Gelukkig hoef je je niet in het EU-land van je kopers te registreren of btw-aangifte te doen. Je hebt de keuze om de buitenlandse btw via een portal van de Nederlandse Belastingdienst te betalen. Dit is het nieuwe OSS-systeem. De Nederlandse Belastingdienst betaalt de verschuldigde btw door aan de betrokken EU-landen. Toepassing van dit nieuwe aangiftesysteem is overigens niet verplicht. Het blijft mogelijk om de buitenlandse btw te betalen via een lokale btw-registratie in het betreffende EU-land. Lees meer over dit systeem.

Goederen van buiten de EU

Bij het invoeren van goederen in de EU geldt nu nog een btw-vrijstelling voor invoer-btw op zendingen met een waarde tot en met 22 euro. Deze vrijstelling vervalt. Vanaf 1 juli 2021 is bij de invoer van goederen invoer-btw verschuldigd, ongeacht de waarde van de zending. Zendingen met een waarde tot en met 150 euro blijven wel vrijgesteld van invoerrechten.

Verkoop je producten van buiten de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen (vooral particulieren)? Dan moet je vanaf 1 juli 2021 de btw aangeven in het EU-land waar de goederen binnenkomen. Bijvoorbeeld: als je producten uit China via je webshop rechtstreeks aan consumenten in Duitsland levert, moet je de invoer-btw in Duitsland aangeven.

Dit kan ook op een eenvoudigere manier: door gebruik te maken van de zogenaamde ‘Invoerregeling’ binnen het OSS-systeem. Een van de voorwaarden is dat het om zendingen gaat met een waarde tot en met 150 euro. De regeling komt erop neer dat je bent vrijgesteld van invoer-btw. Je bent wel buitenlandse btw verschuldigd over de levering, maar die betaal je via de (i)OSS. Wat je daarvoor nodig hebt is een ‘iOSS btw-identificatienummer’.

Verder komt er een speciale regeling voor de invoer van goederen door postbedrijven, koeriersbedrijven en andere logistieke dienstverleners.

Soms zijn online-platforms aansprakelijk voor de btw

In de nieuwe btw-regeling kunnen platforms (marktplaatsen of elektronische interfaces) ook een rol krijgen in de btw-afwikkeling. Voorwaarde is dat ze faciliterend zijn als het om de bestellingen en betalingen gaat. Dit wordt ook wel de ‘platformfictie’ genoemd: de webshophouder wordt geacht te leveren aan het platform dat op zijn beurt verantwoordelijk is voor de btw-afwikkeling aan de consument. De platforms kunnen vervolgens gebruikmaken van de iOSS en/of de OSS.

De fictie geldt alleen in geval van invoer en als de zendingen een maximale waarde van 150 euro hebben .

Wat is de status van de invoering van de nieuwe regeling?

Ondanks te verwachten uitvoeringsproblemen (zie hier ons eerdere bericht daarover) worden de nieuwe btw-regels per 1 juli 2021 ingevoerd. Dit wordt inmiddels veelzeggend aangeduid als het ‘noodspoor’. Dit noodspoor brengt misschien wel een aantal risico’s met zich mee, wat aanleiding kan zijn nog even te wachten met overhaaste keuzes.

Inmiddels is wel duidelijk dat ondernemers zich vanaf 1 april 2021 bij de Belastingdienst kunnen melden voor de (i)OSS-regeling.

Wat kun je nu al doen?

Hoewel de invoering van de nieuwe btw-regeling nog enkele maanden op zich laat wachten en je misschien nog geen keuze wilt maken, doe je er verstandig aan om nu al actie te ondernemen:

Wat doen wij?

Wij blijven de ontwikkelingen rondom de nieuwe btw-regeling op de voet volgen. We brengen je snel weer op de hoogte zodra daar aanleiding toe bestaat.

Harm-Jan de Boer

Harm-Jan de Boer

Btw specialist

088 2531000 | hdeboer@alfa.nl


Meer over Harm-Jan