Banner

Meer duidelijkheid over het studiekostenbeding

1 februari 2023 | Door:  Patricia ter Haar

In juni 2022 hebben wij reeds aandacht besteed aan de nieuwe regels voor het studiekostenbeding. Op 1 augustus 2022 wijzigde een aantal regels voor het vergoeden van studiekosten doordat Nederland een Europese Richtlijn moest implementeren in Nederlandse wetgeving. Inmiddels is de eerste rechterlijke uitspraak over dit onderwerp een feit.

Kern van de nieuwe wetgeving

Het belangrijkste van de wetgeving omtrent studiekosten is dat, als je als werkgever verplicht bent jouw werknemer een opleiding te verstrekken ten behoeve van zijn functie, een studiekostenbeding in veel gevallen niet meer mogelijk is.

Tijdens de implementatie van de wetgeving bleek al dat bovenstaande regel niet altijd even duidelijk is en dat verwacht werd dat met jurisprudentie hierin meer duidelijkheid zou komen. Met name als het gaat om de vraag wanneer sprake is van verplichte scholing ten behoeve van de functie. Recent is nu de eerste rechtelijke uitspraak gedaan door de Rechtbank Midden Nederland. Deze uitspraak lijkt in lijn met de gedachte dat een studiekostenbeding nog wel mogelijk is voor een functie die de werknemer wellicht in de toekomst gaat vervullen.

De uitspraak

De casus betrof een werknemer die de studie registeraccountant is gaan volgen en daarvoor met zijn werkgever een studiekostenbeding was overeengekomen. Toen de werknemer uit dienst ging, heeft de werkgever de studiekosten teruggevorderd. In deze casus heeft de Kantonrechter geoordeeld dat de werknemer door de werkgever niet is aangenomen in de functie van registeraccountant en dat de opleiding dus niet noodzakelijk was voor de huidige functie. In deze situatie bleef de afgesloten studieovereenkomst dus gewoon in stand. Wil je de hele uitspraak lezen, klik dan hier.

Wat kan Alfa voor je doen?

Ben je benieuwd of de met jouw werknemers overeengekomen studiekostenbedingen nog wel geldig zijn? Neem dan contact op met jouw adviseur. Ook bij het opstellen van een nieuwe studieovereenkomst helpt jouw adviseur je graag om te kijken wat wél mogelijk is.

Patricia ter Haar

Patricia ter Haar

Medewerker Vaktechniek

088 2531522 | pterhaar@alfa.nl


Meer over Patricia