Banner

Maak gebruik van de innovatiebox, juist nu

1 april 2020 | Door:  Jelmer Beckmann

De Nederlandse economie, onze maatschappij, is erbij gebaat dat bedrijven blijven innoveren. Zeker onder economisch moeilijke omstandigheden. En dan gaat het niet alleen over de ontwikkeling van innovatieve producten, maar ook over innovaties op procesgebied of op het gebied van ICT. De overheid stimuleert dit met verschillende fiscale maatregelen, waaronder de innovatiebox.

Wanneer je als bedrijf een beroep wilt doen op de innovatiebox, zul je een toegangsticket moeten hebben, in de vorm van een S&O-verklaring vanuit de WBSO. Van grotere bedrijven wordt dikwijls ook verlangd dat ze een octrooi of kwekersrecht hebben aangevraagd. Vanuit deze regeling is het mogelijk dat winsten uit innovatieve activiteiten tegen slechts 7% worden belast (2021: 9%).

Specialistisch werk

Het aanvragen, verkrijgen en behouden van de innovatiebox is specialistisch werk. Daarom doen ondernemingen dit ook niet op eigen houtje. Jelmer Beckmann, fiscaal jurist en specialist op het gebied van de innovatiebox bij Alfa Consultants: “Als een onderneming ons hiervoor inschakelt, breng ik eerst in kaart hoe de onderneming functioneert en in elkaar zit. Een bedrijf met een innovatieve tak en een reguliere tak moet je eerst goed ‘uit elkaar trekken’ om te kunnen analyseren welke functies erin zitten. Je pelt alle functies af die in de onderneming aanwezig zijn, waarna je ze kwantificeert en waardeert. Dat betekent dus kijken naar de salesafdeling, de productieafdeling, assemblage en managementfuncties – en een van die functies moet natuurlijk R&D zijn. De grootte van die ‘R&D-schil’ bepaalt vervolgens hoe groot het succes van de innovatiebox zal gaan worden.

Niet elke mkb-onderneming heeft een zelfstandige R&D-afdeling maar dat is niet erg. Overlap tussen functies is normaal en alles moet in perspectief worden beoordeeld. Vooral bij kleinere ondernemingen lopen R&D en ‘regulier werk’ vaak veel meer door elkaar heen. Hoe wordt daarmee omgegaan? “Voor ondernemingen waar R&D wel aanwezig is maar geen kernfunctie betreft, wordt er met een forfaitaire regeling gewerkt. Dat is in deze gevallen praktisch gezien de best werkbare oplossing. Ook deze ondernemingen moeten een S&O-verklaring hebben vanuit de WBSO, maar ze worden niet ‘afgepeld’. Het innovatieve voordeel wordt forfaitair op 25% ingeschaald, met een maximum van € 25.000.”   

Informatie richting Belastingdienst

Als alle zaken rond de onderneming en haar activiteiten in kaart zijn gebracht, stelt Alfa een verzoekschrift op om de innovatiebox toe te mogen passen. “Dit verzoekschrift stuur ik samen met een rekenmodel naar de Belastingdienst. Hierin leg ik uit hoe het bedrijf in elkaar zit, hoeveel mensen er werken, welke afdelingen er zijn, wie zich met R&D bemoeien, om hoeveel WBSO-uren het gaat, of er octrooien zijn, etc. Vervolgens maak ik de vertaalslag naar de cijfers, zodat blijkt hoe groot de innovatieve omzetstroom is. Ik leg uit hoeveel het innoveren kost, hoeveel het oplevert, en welke winst daaruit voortvloeit, waarop het gunstiger belastingtarief mag worden toegepast.”

Topteam Innovatiebox

Binnen Alfa is recent een ‘Topteam Innovatiebox’ samengesteld, dat bestaat uit Michiel Gijsbers, Jelmer Beckmann en Rogier van Soest. “Een goede zaak,” vindt Jelmer. “Het is echt een superspecialisme, waar heel veel bij komt kijken – ook omdat het langdurige trajecten zijn. En dan gaat het er niet alleen om dat het aanvraagtraject in goede banen wordt geleid, maar ook om ervoor te zorgen dat de  innovatiebox daarna behouden blijft.”

Innovatieplezier

Jelmer lijkt bij Alfa in deze functie precies op de goede plek te zitten. “Ik heb zelf een ondernemende instelling en vind het echt geweldig om bij dit soort bedrijven te zien wat ze doen, om hen te helpen met innovatie. Dat varieert van productiebedrijven tot bedrijven die nieuwe medische toepassingen ontwikkelen, van spelers in de ICT tot bedrijven die bezig zijn met de ontwikkeling van nieuwe innovatieve productieprocessen. Focus op innovatie versterkt je concurrentiepositie en je onderscheidend vermogen in de markt. De innovatiebox is dan een heel mooi middel om deze innovatiemotor te versnellen. Daaraan een bijdrage leveren vind ik erg mooi werk!”  

Jelmer Beckmann

Jelmer Beckmann

Fiscaal adviseur

088 2532793 | jbeckmann@alfa.nl


Meer over Jelmer