Banner

Let op: nieuwe btw-regeling voor kleine ondernemers

4 september 2019 | Door:  Harm-Jan de Boer

Per 1 januari 2020 wordt de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) ingevoerd.

Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe regeling moet je omzet op jaarbasis onder de 20.000 euro blijven. In dat geval kun je ervoor kiezen geen btw te betalen over je omzet. Of dat aantrekkelijk is, hangt van je situatie af. Je moet daarin binnenkort een keuze maken. Doe dit tijdig, maar in elk geval vóór 20 november 2019.

Huidige KOR

De KOR is op dit moment nog afhankelijk van het bedrag aan verschuldigde btw. Blijft dit bedrag op jaarbasis onder de 1.345 euro, dan is er zelfs helemaal geen btw verschuldigd. Bovendien kun je ervoor kiezen om ontheven te worden van btw-verplichtingen, zoals factureren en aangifte doen. De KOR staat open voor eenmansondernemers of samenwerkingsverbanden zoals vof’s en maatschappen.

De nieuwe KOR op hoofdlijnen

Anders is dat per 2020 als de KOR afhankelijk wordt van de omvang van je omzet. Alleen met een omzet onder de 20.000 euro (ex btw) kom je als kleine ondernemer in aanmerking voor een vrijstelling. Je moet daarom verzoeken. Je bent dan ook automatisch ontheven van je btw-verplichtingen. De keerzijde is dat je geen recht meer hebt op aftrek van voorbelasting.

Wat de keuze er niet gemakkelijker op maakt, zijn de gevolgen van de overgang van de oude naar de nieuwe KOR. Deze overgang kan ertoe kan leiden dat in het verleden in aftrek gebrachte btw op bepaalde investeringen deels moet worden terugbetaald. Dit heet ‘herziening’.

Als je in een later jaar met je omzet weer boven de 20.000 euro uitkomt, mag je drie jaar niet meer meedoen met de nieuwe regeling en doe je weer verplicht btw-aangifte.

De nieuwe regeling staat straks ook open voor BV’s, stichtingen en verenigingen. Het bereik van de KOR zal ook om die reden groter worden.

Hoe bepaal je de KOR-omzet?

Hiervoor gelden helaas ingewikkelde regels. De KOR-omzet kan afwijken van de omzet die je in je aangifte aangeeft. Zo telt bijvoorbeeld ook vrijgestelde omzet mee die je behaalt met de verhuur van onroerende zaken of de omzet die je tegen 0% boekt (verkopen naar het buitenland). Terwijl voor bepaalde incidentele verkopen juist weer een uitzondering geldt. Kortom, laat je goed adviseren.

Wanneer is de nieuwe KOR gunstig?

De regeling is straks niet meer interessant als je klanten hebt die de btw in aftrek kunnen brengen. Het enige voordeel is dan de besparing op je administratiekosten. Maar dat moet opwegen tegen het gemis aan btw-aftrek op je kosten en investeringen.

De nieuwe KOR is vooral interessant als je klanten hebt die de door jou gefactureerde btw niet kunnen terugvragen. Dat zijn vaak particulieren en vrijgestelde ondernemers (onderwijs, zorg, sport, cultuur en de sociale sector).

Wanneer is actie vereist?

Heb je te maken met één van de volgende situaties, dan raden we je aan te (laten) beoordelen of de nieuwe KOR voor jou voordeel oplevert.

1.Nu al ontheffing van administratieve verplichtingen en omzet minder dan 20.000 euro

Je bent dan straks automatisch vrijgesteld op grond van de nieuwe KOR: je houdt ontheffing van je btw-verplichtingen en hebt geen recht op aftrek. Als het goed is heb je daarover van de Belastingdienst al bericht gehad of je krijgt dat binnenkort.

Eventuele actie:

Is de vrijstelling onwenselijk (bijvoorbeeld omdat je anders btw moet terugbetalen vanwege investeringen in het verleden)? Dan moet je je zo snel mogelijk en vóór 20 november 2019 afmelden via het afmeldformulier op de site van de Belastingdienst.

We kunnen niet uitsluiten dat je om welke reden dan ook niets hoort van de Belastingdienst. In dat geval raden wij je aan om vóór 20 november 2019 zelf initiatief te nemen en jezelf alsnog aan te melden voor de nieuwe KOR.

2.Geen ontheffing van administratieve verplichtingen en omzet minder dan 20.000 euro

Als je geen actie onderneemt, ben je ‘gewoon’ btw-plichtig. Je hebt dan ook recht op aftrek. Dit kan aantrekkelijk zijn als je (vooral) klanten hebt die recht op btw-aftrek hebben.

Eventuele actie:

Als je wel gebruik wilt maken van de nieuwe KOR-regeling, moet je je vóór 20 november 2019 via het aanmeldformulier op de site van de Belastingdienst aanmelden voor de KOR. Je omzet is dan vrijgesteld van btw, maar je hebt geen btw-aftrek. Dit is voordelig als je klanten (vooral) bestaan uit particulieren of vrijgestelde ondernemers.

3.Nu ontheffing van administratieve verplichtingen en omzet meer dan 20.000 euro

Je kunt dan geen gebruikmaken van de nieuwe KOR. Als je niet wordt uitgenodigd tot het doen van aangifte, zorg er dan voor dat je je tijdig aanmeldt bij de Belastingdienst om wél aangifte te doen.

Eventuele actie:

Voorlopig hoef je geen actie te ondernemen. Alleen als je geen uitnodiging krijgt van de Belastingdienst, doe je er goed aan om je (ruim) vóór 30 april 2020 aan te melden. Voor deze datum ben je namelijk voor het eerst btw verschuldigd als je per kwartaal aangifte gaat doen.

Zonnepanelen

Ook als je eigenaar bent van zonnepanelen en alleen om die reden btw-ondernemer bent, moet je opletten. In de regel hoef je niets te doen en kom je automatisch in aanmerking voor de nieuwe KOR (zie hiervoor situatie 1).

Heb je destijds voor meer dan ongeveer 12.000 euro ex btw geïnvesteerd? Dan kan de overgang naar de nieuwe regeling ertoe leiden dat je alsnog btw moeten terugbetalen. Het kan dan raadzaam zijn je af te melden voor de nieuwe KOR.

Wij kunnen niet uitsluiten dat je hierover niets hoort van de Belastingdienst. In dat geval is het raadzaam zelf initiatief te nemen en je vóór 20 november 2019 aan te melden voor de nieuwe KOR.

Lees meer over het effect van de nieuwe KOR op eigenaren van zonnepanelen

Meer informatie?

De regeling is complex. Uiteraard denken wij graag met je mee. Allereerst al bij de vraag of je te maken krijgt met de nieuwe KOR: hoe schat je je omzet in voor 2020? En tenslotte bij de keuze al dan niet gebruik te maken van de nieuwe vrijstelling. Bel ons gerust voor gepast btw-advies!

Harm-Jan de Boer

Harm-Jan de Boer

Btw specialist

088 2531000 | hdeboer@alfa.nl


Meer over Harm-Jan