Banner

Je bedrijf verkopen? Denk aan deze vijf stappen!

11 augustus 2020 | Door:  Bas van Loo

Als ondernemer weet je als geen ander waar de kansen en valkuilen liggen binnen je markt. Bij het verkopen van je bedrijf is dit lastiger in te schatten. Dit doe je per slot van rekening ook niet iedere dag. Elk overnameproces is uniek en bestaat uit veel verschillende stappen. Vergeet de volgende vijf stappen in ieder geval niet!

1.       Start met het bepalen van de prijs

Een van de belangrijkste variabelen bij het verkopen van de onderneming is de overnameprijs. Uiteraard heb jij als ondernemer een goed beeld van wat de verkoopopbrengst moet zijn. Maar is deze verwachting ook te staven met de praktijk? Het komt niet zelden voor dat de waardeperceptie van de ondernemer hoger is dan de prijs die op de markt voor de onderneming wordt betaald. Om teleurstellingen en frustraties tijdens het traject te voorkomen is het aan te raden om zo vroeg mogelijk te starten met het waarderen van de onderneming. Zodoende kunnen de verwachtingen worden bijgesteld en wordt het traject aangevangen met realistische doelstellingen. Tegelijkertijd kun je inzichtelijk maken of de verkoopopbrengst voldoende is om in je levensonderhoud te kunnen blijven voorzien middels het Persoonlijk Financieel Overzicht.        

2.       Bepaal de horizon van jouw betrokkenheid

Wil je graag nog een actieve rol hebben na overdracht of lever je toch liever direct de sleutels in? Verkoop je direct alle aandelen of doe je dit in gedeeltes? En wil je de koper voorzien van een financiering? Allemaal vragen die betrekking hebben op de mate waarin je verbonden blijft aan de onderneming. Tegelijkertijd is het antwoord op deze vragen bepalend voor het soort koper dat passend is. Denk dus zo vroeg mogelijk na over je horizon na de overdracht.

3.       Zoek anoniem naar een koper

Om geen onrust te zaaien bij medewerkers, klanten, leveranciers of welke betrokkenen dan ook is het noodzakelijk om de onderneming anoniem in de verkoop te zetten. Aan de hand van een anonieme beschrijving van de bedrijfsactiviteiten in combinatie met de financiële parameters kan de interesse van mogelijke kandidaten worden gepeild. Pas na het tekenen van een geheimhoudingsverklaring wordt de naam van de onderneming prijsgegeven en kan er aanvullende informatie worden verstrekt.

4.       De intentieovereenkomst        

Wanneer je het op hoofdlijnen eens bent over de overdracht is het essentieel om de gemaakte afspraken vast te leggen in een intentieovereenkomst. Dit document is de voorloper van de koopovereenkomst waarin je de belangrijkste afspraken vastlegt. Bepaal de spelregels van het boekenonderzoek dat moet worden uitgevoerd. In de intentieovereenkomst wordt indien van toepassing ook het financieringsvoorbehoud geformaliseerd. Vergeet niet om ook afspraken te maken over verdere tijdslijnen om onnodig lange trajecten te voorkomen.

5.       Schakel een adviseur in

Het verkopen van een onderneming is een emotionele aangelegenheid. Vanwege vaak jarenlange betrokkenheid is er een zeer sterke binding tussen de ondernemer en het bedrijf. Dit kan rationele keuzes nogal eens in de weg staan. Zorg er dus voor dat je een adviseur inschakelt die je vertrouwt. Hij kan helpen bij het emotionele proces, maar ook het hoofd koel houden wanneer er belangrijke keuzes moeten worden gemaakt.  

Heb je vragen of hulp nodig bij de verkoop van jouw onderneming? Of wil je weten welke voorbereiding je kunt treffen om je bedrijf verkoopklaar te maken? Neem dan contact op met overnameadviseur Bas van Loo van Alfa Consultants. Hij is te bereiken via telefoonnummer 088 253 3073 of stuur een e-mail naar bvanloo@alfa.nl.