Banner

Onkostenvergoeding van 1.600 euro voor PAS melders

12 november 2021 | Door:  Hans de Bie

Minister Schouten heeft op 10 november 2021 in de staatscourant gepubliceerd dat de PAS-melders,  die zich hebben aangemeld voor legalisatie van hun melding en daarvoor diverse gegevens hebben aangeleverd bij RVO, een tegemoetkoming van 1.600 euro kunnen aanvragen voor de extra kosten die zij hebben gemaakt.

Aanvraagperiode

De PAS-melders kunnen een aanvraag  indienen waarbij de tegemoetkoming 1.600 euro per toegewezen aanvraag bedraagt. Dit kan via RVO van 15 november 2021 tot en met 30 november 2022  aangevraagd worden en RVO beslist binnen acht weken op een volledige aanvraag.

De-minimisverklaring

De tegemoetkoming wordt aangemerkt als staatssteun waardoor er een verklaring “de-minimissteun” verstrekt moet worden. Hiermee bevestig je dat de subsidieverlening niet zal leiden tot een overschrijding van het de-minimisplafond van 20.000 euro voor een agrarische onderneming over een periode van drie belastingjaren. De de-minimisverklaring kan via het aanvraagformulier verstrekt worden.

Ondersteuning

Heb je vragen of zoek je ondersteuning voor het indienen van de aanvraag? Neem dan contact op met een adviseur van het dichtstbijzijnde Alfa kantoor. En wil je meer weten over het stikstofdossier? Kijk dan op Alfa Stikstof of raadpleeg één van onze specialisten.

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans