Banner

Fosfaatrechten voor pachter of verpachter?

18 april 2019 | Door:  Jeroen van den Hengel

Met de invoering van de fosfaatrechten is er discussie ontstaan over de vraag of de pachter verplicht is tot overdracht van fosfaatrechten aan de verpachter bij het einde van de pachtovereenkomst. Onlangs heeft het Pachthof hierover een uitspraak gedaan. Graag informeren wij je over deze recente rechtspraak en waar je als pachter rekening mee moet houden.

 

Fosfaatrechten in beginsel van pachter

Pachter en verpachter zijn vrij om samen afspraken te maken over de fosfaatrechten. Als in de pachtovereenkomst niets is geregeld over de vraag aan wie de fosfaatrechten toekomen, dan zijn de fosfaatrechten in beginsel van de pachter, aldus het Pachthof. Alleen in het geval de verpachter langdurig bedrijfsmiddelen aan de pachter ter beschikking heeft gesteld, heeft de verpachter een aanspraak op fosfaatrechten.

Verplichte overdracht aan verpachter

Tenzij er (andere) afspraken zijn gemaakt, is de pachter alleen verplicht tot overdracht van fosfaatrechten als:

De fosfaatrechten worden voor 50% toegerekend aan de gebouwen en voor 50% aan de grond, en vervolgens naar de verhouding eigendom/pacht. Van de over te dragen fosfaatrechten moet de verpachter een vergoeding betalen van 50% van de marktwaarde per datum einde pachtovereenkomst.

Wat te doen?

Hoewel er nog geen volledige duidelijkheid is over allerlei specifieke en individuele situaties, geeft de uitspraak wel richting aan de discussie. Wij raden jou, als pachter, het volgende aan:

De adviseurs van Alfa zijn je graag van dienst bij het beoordelen van je huidige pachtcontract(en), en geven advies over het maken van aanvullende afspraken met je verpachter(s). Daarvoor stellen zij samen met jou vast of je verpachter(s) misschien aanspraak kunnen maken op een deel van jouw fosfaatrechten. Aan de hand van jouw gegevens zal goed gekeken moeten worden naar de bijdrage van het gepachte op de omvang van jouw veestapel op 2 juli 2015.

Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij. De belangrijkste actualiteiten op het gebied van fosfaatrechten lees je op onze speciale pagina: www.alfa.nl/fosfaatrechten.

Lees ook:
Pachthof: fosfaatrechten komen in beginsel toe aan pachter. 
Rendementsoptimalisatie binnen fosfaatrechten.

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen