Banner

Checklist: 10 maatregelen ter voorkoming van een (dreigend) liquiditeitstekort

2 juni 2020 | Door:  Frank van Ee

In de afgelopen weken bleven vanuit de overheid voor ondernemers de steunmaatregelen het nieuws beheersen. Inmiddels bestaat er ook steeds meer duidelijkheid over de exacte uitwerking van het pakket steunmaatregelen 2.0. In onze dagelijkse praktijk als adviseur van ondernemers merken wij dat zij steeds meer nadenken over de uitwerking van die maatregelen en de impact van ‘het nieuwe normaal’. Veel van de maatregelen leiden immers alleen maar tot uitstel van betaling en niet tot afstel.

Centrale vraag bij veel ondernemers is daarom: “Hoe voorkom ik niet alleen op de korte maar ook op langere termijn een liquiditeitstekort zodat ik mijn rekeningen kan blijven betalen?” Onderstaande checklist kan je helpen bij het voorkomen van een (dreigend) liquiditeitstekort.

1. Zorg voor een goede liquiditeitsbegroting

Inzicht in de ontwikkeling van je liquiditeitspositie de komende weken/maanden is voor je onderneming van levensbelang. Inzicht geeft overzicht en daarmee wordt duidelijk of er een tekort ontstaat, wanneer dat gebeurt en hoe groot het tekort is. Door diverse scenario’s in beeld te brengen wordt bovendien inzichtelijk wat de impact van bepaalde ontwikkelingen/ maatregelen is.

2. Beheer je werkkapitaal strak

Strak beheer van je werkkapitaal begint met een efficiënt operationeel proces en een snelle verzending van de factuur. Maak daarover duidelijke afspraken met je klanten. Zorg vervolgens voor een goed debiteurenbeheer. Minder voorraad en kortere levertijden leiden eveneens tot verbetering van je liquiditeitspositie. Werk daarnaast met betalingskortingen bij snelle betaling en maak afspraken over aanbetalingen/vooruitbetalingen bij nieuwe opdrachten. Betaal leverancier tijdig maar niet sneller dan strikt noodzakelijk.

3. Beperk je kosten/uitgaven

Door met de ‘stofkam’ door al je kosten/uitgaven te gaan beperk je de uitgaven. En minder uitgaven leiden uiteraard ook tot verbetering van je liquiditeitspositie. Stel jezelf de vraag of bepaalde kosten/uitgaven echt noodzakelijk zijn of dat ze (tijdelijk) kunnen worden beperkt. Elke euro die je niet uitgeeft hoef je ook niet te verdienen.

4. Maak gebruik van alle overheidsmaatregelen

Onze overheid heeft diverse maatregelen in het leven geroepen om ondernemers te helpen. De bekendste regeling voor getroffen ondernemingen is de NOW-regeling (subsidie voor doorbetaling loonkosten). Raadpleeg alfa.nl/coronavirus om meer te lezen over de beschikbaar gestelde regelingen. Veel overheidsmaatregelen zijn onlangs verlengd tot 1 september aanstaande. De regelingen kunnen je wellicht helpen om je liquiditeit de komende maanden te versterken zodat je je rekeningen kunt blijven betalen.

5. Denk aan de belastingen

Door de coronacrisis verwacht je de komende tijd wellicht een lagere winst. Wellicht kun je je voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting daar op aanpassen? Door verlaging van je voorlopige aanslag betaal je direct minder belasting. Onder bepaalde voorwaarden kun je voor het restant zelfs uitstel van belasting aanvragen.

6. Maak gebruik van uitstel aflossing bij de bank

Alle banken in Nederland hebben de handen ineen geslagen om ondernemers en hun ondernemingen door deze crisis heen te helpen. De belangrijkste maatregel die zij hebben getroffen is het verlenen van uitstel van aflossingen. Veel ondernemers hebben daar al gebruik van gemaakt. Uitstel van aflossingen leidt op de korte termijn tot verbetering van je liquiditeitspositie. Maar let op: het gaat om uitstel waardoor je schuld verder oploopt. Uiteindelijk zal deze alsnog moeten worden afgelost. Uitstel van aflossing moet bij sommige banken worden aangevraagd. Andere banken verlenen het automatisch.

7. Vraag tijdig bankkrediet aan

Mocht uit je liquiditeitsbegroting blijken dat er nog steeds een tekort ontstaat, ook nadat je voorgaande maatregelen hebt genomen, dan heb je wellicht aanvullende financiering nodig. Het meest voor de hand ligt dan om deze extra financiering aan te vragen in de vorm van kredietuitbreiding bij de bank. Wacht hier niet te lang mee. De banken zijn erg druk waardoor de doorlooptijden oplopen. Zeker op het moment dat steeds meer ondernemers tot de conclusie komen dat zij het zonder extra hulp van de bank niet gaan redden.

8. Denk aan alternatieve financieringsvormen

Als de bank je geen extra kredietruimte wil verschaffen dan kun je ook denken aan alternatieve financieringsvormen. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld factoring of een ‘sale and leaseback’ oplossing. Daarmee haal je als het ware liquiditeiten naar voren waarmee je alsnog je rekeningen kunt betalen. Maar ook hiervoor geldt natuurlijk wel dat deze extra financiering later alsnog moet worden terugbetaald.

9. Overweeg gedeeltelijke verkoop

Op het moment dat het liquiditeitstekort niet kan worden opgelost met (bank)financiering dan biedt een kapitaalinjectie door een investeerder wellicht de nodige ruimte. In dat geval kun je overwegen om een deel van je onderneming (bijvoorbeeld 30 procent) te verkopen. Daarmee ben je natuurlijk ook een deel van je eventueel toekomstige winstrecht kwijt. Maar dat is wellicht wel een betere optie dan een liquiditeitstekort op korte termijn, onbetaalde facturen en de dreiging van een faillissement.

10. “Kijk verder dan je neus lang is”

Ons advies is: maak je liquiditeitstekort niet alleen voor de korte termijn inzichtelijk maar ‘kijk ook verder dan je neus lang is’. Door gebruikmaking van overheidsmaatregelen en uitstel van aflossingen bij de bank is je liquiditeitspositie de komende weken/maanden wellicht nog op orde. Maar hoe ziet die eruit na de zomervakantie of eind dit jaar? Ben je dan zonder overheidsmaatregelen nog steeds in staat om je facturen te betalen en ook de uitgestelde aflossing alsnog aan de bank te voldoen?

Maak op korte termijn een plan en breng je liquiditeitspositie op korte maar ook op langere termijn in beeld. Daarvoor kun je gebruik maken van het Alfa MKB liquiditeitsmodel en 5 tips voor het maken van een goede liquiditeitsbegroting. Voor hulp kun je contact opnemen met de specialisten van Alfa Consultants. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 088 2533300 of stuur een e-mail naar consultants@alfa.nl. Je kunt hiervoor ook contact opnemen met je lokale Alfa-adviseur.