Banner

Benut de tariefsopstap in de vennootschapsbelasting optimaal!

2 februari 2021 | Door:  Jasper Gorter

Is de winst van één of meerdere van je bv’s uit je structuur of van je fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (hierna vpb) de komende jaren ruim meer dan 245.000 euro, dan is het goed om eens kritisch te kijken naar je bv-structuur. Door tariefswijzigingen in de vpb valt met enkele wijzigingen (in de bv-structuur) wellicht veel winst te behalen in de vorm van belastingbesparing.

Hoe zijn de tarieven in de vpb gewijzigd?

Het lage tarief in de vpb is de laatste jaren gedaald van 20% naar 15% in 2021. Daarnaast is de winst waarover dit lage tarief wordt betaald verlengd van 200.000 euro naar 245.000 euro in 2021 en zelfs 395.000 euro in 2022.

*Naar alle waarschijnlijkheid

Er bestaat inmiddels een verschil van maar liefst 10 procentpunt tussen het hoge en lage tarief. Dat maakt het erg aantrekkelijk om winsten over meerdere bv’s ’te spreiden. Immers, als een winst van 490.000 euro over twee bv’s kan worden verspreid (beide 245.000 euro), bespaart dit jaarlijks 24.500 euro aan vpb. Hieronder ga ik in op enkele manieren om optimaal gebruik te maken van de tariefsopstap in de vpb.

Optimaliseer je winsten in je bestaande bv-structuur

Heb je op dit moment een bv-structuur met meerdere bv’s, zoals een holding bv, vastgoed bv en één of meerdere werkmaatschappijen? Ga dan eens na of de management fee die vanuit de holding bv wordt berekend naar de werkmaatschappij kan worden geoptimaliseerd. Of wellicht loopt het huurcontract tussen je vastgoed bv en werkmaatschappij bijna of en is een hogere huur mogelijk, zodat je winsten van je werkmaatschappij verlaagt ten gunste van je vastgoed bv.

Let op dat ook tussen verschillende bv’s in dezelfde bv-structuur wel altijd zakelijk gehandeld moet worden. Er kunnen dus niet zomaar willekeurige bedragen worden gekozen. Doe je dat wel, dan kun je de Belastingdienst met correcties en een vervelende discussie op je pad treffen.

Splits ondernemingsactiviteiten af naar een nieuwe bv

Wellicht is het ook mogelijk om bepaalde winstgevende activiteiten of vermogensbestanddelen zoals vastgoed af te splitsen naar nieuwe bv’s, om zo de winsten te verspreiden over meerdere bv’s. Dit kan ook aantrekkelijk zijn om de ondernemingsrisico’s meer te verspreiden of de onderdelen van je concern beter apart verkoopbaar te maken.

Let wel op dat je fiscale regelingen nodig hebt om winstgevende activiteiten zonder belastingheffing van de ene bv naar de andere bv over te hevelen. Dergelijke herstructureringen zorgen ook voor de nodige administratieve rompslomp. Zo zul je bijvoorbeeld de betrokkenen bij de af te splitsen activiteiten (zoals leveranciers en klanten) moeten informeren over de wijzigingen.

Houd je fiscale eenheid voor de vpb tegen het licht

Zijn je bv’s op dit moment gevoegd in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, houd deze dan eens tegen het licht. De fiscale eenheid betaalt vennootschapsbelasting over het geheel van winsten van de gevoegde bv’s. Gezien het toenemende verschil tussen het lage en het hoge tarief wordt het verbreken van de fiscale eenheid steeds interessanter. Want na verbreking van de fiscale eenheid kan elke bv voor zich het tariefsopstapje benutten.

Let op!
Let op dat de verbreking van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting niet met terugwerkende kracht kan plaatsvinden. Ook is het van groot belang dat je alle voor- en nadelen van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting goed afweegt voor je besluit tot verbreking over te gaan. Wees alert op mogelijke onbedoelde gevolgen bij verbreking. Zo moeten je bv’s wellicht belasting te betalen over vermogensverschuivingen tussen de bv’s in de afgelopen zes jaar.

Samenvatting en conclusie

Kortom, door ontwikkelingen in de tarieven van de vpb is onder bepaalde omstandigheden relatief eenvoudig een grote jaarlijkse vpb-besparing mogelijk. Wil je meer weten of ons laten bekijken welke optie bij jou zou passen, neem dan contact op met je fiscale adviseur.

Jasper Gorter

Jasper Gorter

Hoofd vaktechniek fiscaal

088 2531011 | jgorter@alfa.nl


Meer over Jasper