Banner

Bedrijfswijzigingen goed regelen bij RVO

3 juni 2020 | Door:  Ina Visser

Jaarlijks hebben wij bij onze Alfa-klanten te maken met een groot aantal bedrijfswijzigingen. Hierbij kun je denken aan een overdracht/wijziging tussen éénmanszaak en VOF of BV. Kort gezegd: je hebt met een overdracht te maken wanneer je onderneming een nieuw KVK-nummer krijgt. In de praktijk merken we dat ondernemers het ‘spannend’ vinden of de registratie bij onder andere RVO goed gaat. Wat is van belang om de registratie bij RVO goed te laten verlopen?

Inschrijving Kamer van Koophandel

Je krijgt een nieuw KVK-nummer als de rechtsvorm van je bedrijf wijzigt. Om de bedrijfswijziging bij RVO te kunnen melden heb je het KVK-nummer nodig van het ‘nieuwe bedrijf’. Nadat de bedrijfsoverdracht of bedrijfswijziging heeft plaatsgevonden, maak je op korte termijn een afspraak met de KVK. Alle vennoten van het nieuwe bedrijf moeten naar de KVK om zich in te laten schrijven. De benodigde formulieren vullen wij vooraf voor je in. Hierbij is het belangrijk dat de rechtsvorm, (handels)naam, vennoten, bedrijfsactiviteiten/SBI-code, bevoegdheid vennoten en startdatum onderneming juist worden vermeld op het KVK-uittreksel. Voor het belang van een juiste inschrijving van de bedrijfsactiviteiten/SBI-code verwijzen we je naar het artikel ‘Belang van tijdig inschrijven landbouwactiviteit bij KVK’. 

Wijziging registratie RVO

Nu je van het ‘nieuwe bedrijf’ het KVK-nummer hebt, kan de bedrijfswijziging doorgegeven worden aan RVO. Deze melding moet binnen 30 dagen nadat de bedrijfswijziging heeft plaatsgevonden. Hiervoor kan het formulier ‘Melding overdracht of beëindiging agrarisch bedrijf’ door de overdrager bij RVO worden aangevraagd. De bedrijfswijziging kan ook via het digitale formulier worden doorgegeven. Hiervoor logt de overdrager in op mijn.rvo.nl. Als je een nieuw KVK-nummer krijgt, dan krijg je bij RVO ook een nieuw relatienummer.

Via het meldingsformulier worden diverse zaken overgedragen naar de overnemende partij. De volgende zaken kunnen worden overgedragen: betalingsrechten, percelen, dierproductierechten, fosfaatrechten, melkveefosfaatreferentie, UBN nummer, derogatie en natuursubsidies.

Vaak wordt na een bedrijfswijziging het huidige bedrijf uitgeschreven bij de KVK. Als een bedrijf uitgeschreven is bij de KVK, dan kun je niet meer inloggen op mijn.rvo.nl. Om weer toegang te krijgen kun je het formulier ‘Melding Machtiging Voor bedrijf uitgeschreven bij KvK’ invullen en opsturen naar RVO. Je machtigt dan het ‘nieuwe bedrijf’ om toegang te krijgen tot de informatie van het uitgeschreven bedrijf.

Datum van overdracht

Met het meldingsformulier wordt de datum van bedrijfswijziging doorgegeven aan RVO. Dit is de datum waarop de overnemende partij rechthebbende is geworden en het bedrijf feitelijk in gebruik heeft genomen.

eHerkenning

Met een eHerkenningsmiddel log je in op mijn.rvo.nl. Het eHerkenningsmiddel is gekoppeld aan je KVK-nummer. Als je een nieuw KVK-nummer krijgt, moet je een nieuw eHerkenningsmiddel aanvragen. Met eHerkenning kun je inloggen bij alle aangesloten (overheids)organisaties, zoals RVO, Omgevingsloket, Handelsregister en Belastingdienst. Op dit moment is betrouwbaarheidsniveau 3 voldoende om bij de meeste instanties in te kunnen loggen.

Een bedrijfswijziging is een complex proces. Naast de financieel-economische en sociale aspecten, vergt ook de agrarische wetgeving bijzondere aandacht.  In een aantal opvolgende artikelen willen wij stilstaan bij de gevolgen van een bedrijfswijziging op de (mest)wet- en regelgeving.

Wil je meer weten over bedrijfswijzigingen en hoe dit te melden bij RVO, neem dan contact op met een specialist van het dichtstbijzijnde kantoor van Alfa.

Ina Visser

Ina Visser

Bedrijfskundig adviseur

088 2531451 | ivisser@alfa.nl


Meer over Ina