Banner

Aandachtspunten GLB en Mest voor het najaar 2023

10 oktober 2023 | Door:  Marloes ter Woerds

Het laatste jaar worden er te pas en te onpas wijzigingen aangekondigd voor zowel de mest als het nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten voor dit najaar op een rij gezet.

Definitieve aanvraag GLB 2023

In de eerste helft van het jaar heb je de subsidie-aanmelding gedaan . Tussen 15 oktober en 30 november 2023 vraag je je GLB-subsidie van dit jaar definitief aan. Je komt alleen voor uitbetaling in aanmerking als zowel de deelnamemelding als de definitieve aanvraag zijn gedaan. Zie ook: Vanaf 15 oktober t/m 30 november: definitieve aanvraag GLB-subsidies 

Het telen van een vanggewas

Sinds dit jaar gelden er nieuwe regels inzake vanggewas na hoofdteelt. Het is verplicht om op zand- en lössgrond een vanggewas te telen tot 1 februari 2024.  Vanaf 2024 is dit ook verplicht voor aangewezen klei- en veengronden.

Voor Drenthe, Friesland en Groningen is er op 25 september 2023 uitstel aangekondigd voor het zaaien van een vanggewas na maïs tot 10 oktober. Voor overige provincies bleef 30 september gelden. Bij de teelt van consumptieaardappelen op zand- en lössgrond was er landelijk uitstel voor het inzaaien van het vanggewas tot en met 14 oktober. Is er later een vanggewas ingezaaid, dan volgt er een oplopende korting tot maximaal 20 kg stikstof per hectare in 2024. Deze korting geldt voor het bedrijf dat het perceel in gebruik had op het moment dat het vanggewas geteeld moest worden. Zie ook: Vanggewassen en winterteelten 2023 en 2024. Hoe zit het nu?

Kuilanalyses en geldigheid grondmonsters

Het einde van het jaar nadert weer en in januari moet de mestboekhouding over 2023 worden afgerond en moet er een plan voor 2024 worden opgesteld. Hiervoor is het van belang dat alle kuilmonsters zijn gestoken en de grondmonsters nog geldig zijn. De grondmonsters mogen niet ouder zijn dan 4 jaar. Dit betekent dat de grondmonsters voor derogatie na 31 januari 2020 moeten zijn gestoken en voor fosfaatdifferentiatie na 15 mei 2020. Naast een verdere verlaging van de derogatienorm in 2024 moeten sinds 2023 alle landbouwers, dus niet alleen derogatiebedrijven, verplicht een bemestingsplan maken. Zie ook: Niet-derogatiebedrijven ook geraakt door derogatievoorwaarden.

Bouwplan 2024

De aanmelding voor GLB-subsidies 2024 moet met de Gecombineerde Opgave 2024 worden ingediend. De reden van dit uitstel is dat nog niet alle aanpassingen voor 2024 definitief bekend zijn en dat RVO nog werkt aan nieuwe kaartlagen voor landschapselementen en bufferstroken. Deze zijn waarschijnlijk vanaf februari 2024 beschikbaar. Dit lijkt nog ver weg, maar het is van belang om nu alvast na te gaan denken over het bouwplan 2024. 
Wat wel definitief bekend is voor 2024:

Zie ook: RVO: Vooruitblik GLB 2024

Alfa in jouw regio

Heb je vragen of heb je hulp nodig? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs van een kantoor uit jouw regio. We helpen je graag verder.

Marloes ter Woerds

Marloes ter Woerds

Bedrijfskundig adviseur

088 2531253 | mterwoerds@alfa.nl


Meer over Marloes