Banner

Aandachtspunten bij de Gecombineerde opgave 2022

8 maart 2022 | Door:  Jeroen van den Hengel

De Gecombineerde opgave is de jaarlijkse opgave voor agrarisch ondernemers. Dit jaar is de laatste keer dat je de uitbetaling van je betalingsrechten kunt aanvragen. Vanuit het GLB en het mestbeleid zijn er verder weinig veranderingen. Toch is het ook dit jaar opnieuw goed opletten bij het (laten) doen van de opgave. De belangrijkste aandachtspunten hebben wij hieronder voor je op een rij gezet. 

1. Uitnodiging voor de opgave 

RVO nodigt niet alle ondernemers tegelijk uit om de Gecombineerde opgave te doen. Dit gebeurt verspreid, onder andere om de piekbelasting bij RVO-klantcontact te beperken. Als je een uitnodiging krijgt, ben je verplicht om de opgave in te vullen. In principe worden alle bedrijven uitgenodigd die bij de KvK met een agrarische SBI-code staan ingeschreven, bedrijven die verplicht opgave vanuit het mestbeleid moeten doen, bedrijven die vorig jaar subsidie hebben aangevraagd en/of glastuinders i.v.m. de verplichte emissieaangifte. 

2. Een goede voorbereiding 

Je vult de opgave in op mijn.rvo.nl. Om de opgave in te kunnen vullen, heb je een aantal zaken nodig die je het beste vooraf kunt regelen, zoals een geldig eHerkenningsmiddel. Belangrijke punten om je op weg te helpen vind je hier.  Uiteraard kun je ook Alfa machtigen om de opgave in te laten vullen, of te laten controleren. De Alfa-medewerkers zijn deskundig en hebben veel ervaring met het doen van een juiste en volledige opgave. 

3. Juiste registratie 

Voor de uitbetaling uit het GLB moet je een actieve landbouwer zijn. Hiervan is sprake als je bedrijf op 15 mei met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit staat ingeschreven bij KvK. Verandert je inschrijving bij KvK? Zorg er dan voor dat de registratie uiterlijk 15 mei 2022 is aangepast. Heb je te maken met een bedrijfsoverdracht of een juridische wijziging met een overdrachtsdatum vóór 15 mei? Zorg er dan voor dat je het nieuwe bedrijf op tijd inschrijft bij KvK. Lees meer. 

4. Percelen aanpassen aan nieuwe BGT-grenzen 

In 2020 en 2021 konden al veel grondgebruikers de topografische grenzen van hun percelen controleren in de BGT-check. Het merendeel van deze bedrijven is inmiddels over gegaan naar de nieuwe topografische grenzen. Hierover heeft RVO eind februari een brief gestuurd. De kans is groot dat de eerdere intekening van je gewaspercelen niet meer klopt. In ‘Mijn percelen’ moet je de intekening aanpassen. Ligt een deel van een ingetekend gewasperceel buiten de BGT-grens? Knip dit rode stuk er dan af. Heb je een stuk binnen de BGT-grens nog niet ingetekend? Dan kun je dit groene deel toevoegen. Klopt een grens niet? Teken dan, zoals altijd, de werkelijke situatie in. 

5. Keuze analyseresultaten i.v.m. fosfaattoestand 

Sinds 2021 wordt de fosfaattoestand bepaald op basis van P-CACl2 en P-Al-getallen. Deze gecombineerde fosfaatindicator vervangt het PAL- en Pw-getal. Heb je een verslag met monsterdatum vóór 1-1-2021 met de nieuwe èn de oude getallen? Dan mag je per (topografisch) perceel kiezen welke je gebruikt. De fosfaatplaatsingsruimte kan daarbij verschillen. Ga dus goed na welke analyseresultaten je invult. Dit heeft namelijk invloed op de hoeveelheid aan- of af te voeren mest, de eventuele mestverwerkingsplicht en de grondgebondenheid. Lees meer. 

6. Derogatie en 80% grasland 

In het onderdeel ‘Samenvatting Mest en Grond’ ontbreekt informatie over derogatie. Je kunt in de Gecombineerde opgave dus niet zien of je met de opgegeven percelen voldoet aan de eis dat 80 procent van de landbouwgrond in gebruik is als grasland. Het is immers nog niet bekend of Nederland derogatie heeft in 2022. De Europese commissie heeft hierover nog geen beslissing genomen. 

7. Tijdig indienen en kortingsperiode 

Inmiddels is 1 maart de vertrouwde datum waarop gestart kan worden met het invullen en insturen van de Gecombineerde opgave. De uiterste indiendatum is zondag 15 mei 2022. De kortingsperiode voor de diverse GLB-betalingen loopt van dinsdag 17 mei tot en met vrijdag 10 juni. Aanvragen die RVO na de laatste dag van de kortingsperiode ontvangt, worden afgewezen. 

8. Laatste keer overdracht betalingsrechten 

In 2023 gaat het nieuwe GLB in. Daarom vervallen vanaf 31 december alle betalingsrechten. In plaats daarvan komt er een andere vergoeding: een basispremie per hectare landbouwgrond. Wil je dit laatste jaar nog betalingsrechten overdragen, zodat de koper of huurder deze voor het betalingsjaar 2022 krijgt uitbetaald? Meld de overdracht dan uiterlijk 15 mei. Overdragen na 15 mei 2022 is zinloos. Houd er rekening mee dat een overdracht pas volledig is gemeld als beide partijen de melding hebben ondertekend met een TAN-code. De koper of huurder van betalingsrechten moet voldoen aan de voorwaarde van actieve landbouwer. 

9. Houd alvast rekening met nieuwe eco-regeling 

Vanaf 2023 verandert het GLB. De grootste verandering is de nieuwe eco-regeling. Met het uitvoeren van eco-activiteiten draag je bij aan 5 doelen: bodem, biodiversiteit, klimaat, landschap en water. Scoor je op alle 5 doelen voldoende punten, dan kom je in aanmerking voor een extra premie, bovenop de basispremie. De circa twintig eco-activiteiten zijn nog niet definitief. ‘Langjarig grasland > 5 jaar’ en ‘groenbedekking tot 1 maart’ zijn twee waarschijnlijke eco-activiteiten om mogelijk nu al rekening mee te houden in het bouwplan. Lees meer.  

10. Extra betaling jonge landbouwers in 2022, en daarna 

In de Gecombineerde opgave 2022 kunnen jonge landbouwers nog altijd de extra betaling aanvragen. Deze betaling van circa €50 geldt voor maximaal 90 betalingsrechten, en kun je maximaal 5 jaar krijgen. Het is de bedoeling dat de termijn van 5 jaar gewoon doorloopt in het nieuwe GLB vanaf 2023. De uitbetaling zal dan wijzigen van een bedrag per betalingsrecht naar een totaalbedrag van ongeveer €2.800 per bedrijf. Daarnaast komen deze jonge landbouwers in aanmerking voor een nieuwe, eenmalig vestigingssteun in 2023, als zij voldoen aan de gestelde voorwaarden. Voor nieuwe aanvragers in 2023 wordt de extra betaling jonge landbouwers gekoppeld aan de vestigingssteun: zonder vestigingssteun geen extra betaling. De regeling in 2023 wordt nog nader uitgewerkt.  

11. Rekeningnummer bekend bij RVO 

Het uitbetalen van subsidiegelden is alleen mogelijk als je rekeningnummer bij RVO bekend is. Jaarlijks ontbreekt in een paar honderd gevallen het rekeningnummer van de aanvrager. In de Gecombineerde opgave zie je een melding als RVO nog geen rekeningnummer heeft. Ontvang je deze melding? Vergeet dan niet om je rekeningnummer zo spoedig mogelijk door te geven op mijn.rvo.nl. Dit kan niet door je gemachtigde - bijvoorbeeld Alfa - worden gedaan, maar zul je zelf moeten doen. 

12.   Ondertekenen met eHerkenning 

Sinds enkele jaren kun je de opgave ondertekenen met eHerkenning in plaats van met een TAN-code. Dit kan alleen als jij, of je gemachtigde adviseur, met eHerkenning inlogt. Je hebt een eHerkenningsmiddel nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3. Alfa kan als gemachtigde sowieso zonder problemen jouw opgave indienen. 

Update: Vanaf dinsdag 28 juni is het niet meer mogelijk om de Gecombineerde opgave te ondertekenen met eHerkenning. Je kunt een wijziging in de opgave alleen nog versturen met een TAN-code.

Neem contact met ons op, met ruim 30 kantoren zijn we overal dichtbij.

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen