Banner

Laat jij de controle van perceelsgrenzen (BGT) niet aan je voorbij gaan?

2 november 2021

Onze ervaring is dat bij zeer veel gevallen de BGT-grenzen afwijken van de huidige mijn perceelsgrens. In sommige gevallen loopt dit verschil op tot meerdere hectares!

Dé nieuwe digitale kaart van Nederland.

BGT staat voor Basisregistratie Grootschalige Topografie. Dit is een topografische kaart waarmee verschillende instanties gaan samenwerken. Nu gebruiken overheden nog verschillende kaarten. De grenzen op deze kaarten komen niet overheen en zijn vaak niet actueel. Met deze nieuwe digitale kaart gaan straks diverse instanties uit van dezelfde gegevens. Hierdoor ligt bijvoorbeeld de insteek van de sloot bij RVO op dezelfde plaats als bij het waterschap.

De landbouwpercelen worden ingetekend door RVO. Hiervoor hebben zij een portaal ingericht genaamd BGT-check. De BGT-check geeft u de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van de nieuwe digitale kaart van Nederland. Hierin zijn de nieuwe BGT-grenzen en de oude mijn percelen grenzen zichtbaar. Verder bied het de mogelijkheid om op het verschil tussen deze twee grenzen te reageren.

Werkwijze

Dit jaar heeft RVO tussen mei midden oktober wekelijks een groep relaties uitgenodigd. Op het moment dat je uitgenodigd wordt, heb je 6 weken om de BGT-check uit te voeren. Wanneer je dit niet binnen 6 weken doet, bent je het automatisch eens met de nieuwe grenzen die zijn aangegeven door RVO.

Het is mogelijk om per perceel opmerkingen te plaatsen. Deze opmerkingen worden door RVO beoordeeld en teruggekoppeld. Hier heb je dan 3 weken de tijd voor om op de beoordeling te reageren. Mocht je het niet eens zijn met de beoordeling is er een mogelijkheid om een belafspraak met een medewerker van RVO in te plannen.

Gevolgen

De nieuwe topografische grenzen hebben direct invloed op jouw bedrijfsvoering, zoals de mestwetgeving, betalingsrechten en andere grondgebonden subsidies.

De laatste groep relaties voor dit jaar is inmiddels uitgenodigd. De deadline om te reageren voor deze groep is 27 november 2021. Vanaf mei 2022 start RVO weer met het uitnodigen van relaties voor de BGT-check. Het streven is om in dat jaar alle overige relaties die grond in gebruik hebben de mogelijkheid te bieden om de BGT-check uit te (laten) voeren.

Kom in actie- doe de BGT-check!

Zoals aangegeven is het belangrijk om in actie te komen om de BGT-check uit te voeren. Wij merken dat veel relaties moeite ondervinden tijdens het uitvoeren van de BGT-check. Alfa beoordeelt graag samen met jou de juistheid van de nieuwe perceelsgrenzen en zullen waar nodig een reactie met opmerkingen insturen.

Gerelateerde nieuwsberichten:
De BGT-check is weer van start
BGT-check: nu tijd voor actie