Banner

Alfa versterkt expertise over stikstof met gecertificeerd stikstofcoach Marloes ter Woerds

20 juli 2021 | Door:  Marloes ter Woerds

Het is een gespreksonderwerp dat bij de agrarische klanten van Alfa steeds hoger op de agenda staat: stikstof. Niet alleen omdat het onderdeel is van de BAS-rapportage, ook omdat er rond stikstof veel te doen is. Daarom investeren we bewust in meer kennis over dit onderwerp. Zo mag bedrijfskundige Marloes ter Woerds zich nu ook officieel ‘bedrijfscoach stikstof’ noemen. Haar expertise: “Als bedrijfscoach stikstof weet je beter aan welke knoppen je kunt draaien om zaken te optimaliseren.”

Waar de overheid agrarische ondernemers vooral veel verplichtingen oplegt, ziet Alfa ook kansen op het gebied van de stikstofemissie. Ondernemers die daar bewust mee bezig zijn, halen er financieel voordeel uit, constateert Marloes. “Door het optimaliseren van  de resultaten uit de KringloopWijzer behaal je winst. Gerichtere stikstofbemesting betaalt zich terug in hogere opbrengsten en een gelijkmatiger ruw-eiwitgehalte. En een constant BEX-voordeel levert je minder eiwitaankoop, minder mestafzetkosten en minder fosfaat om te verwerken op.”

Op een gemiddeld bedrijf van 55 ha met derogatie is door het halveren van het stikstofoverschot al gauw 2500 euro te verdienen, rekende Alfa al eens eerder uit

Door de opleiding tot bedrijfscoach stikstof heeft Marloes haar knowhow op dit gebied verder vergroot. “Ik wist als bedrijfskundige wel wat de uitkomsten van de KringloopWijzer waren. Maar deze opleiding heeft ertoe bijgedragen dat je precies weet hoe je dingen kunt verbeteren en welke maatregelen je kunt nemen”, zegt Marloes, werkzaam als bedrijfskundige op de Alfa-kantoren in de Achterhoek en Twente.

Stikstof in BAS-rapportage

Bij Alfa fungeren de kengetallen uit de KringloopWijzer weer als input voor de BAS-rapportage. Die resultaten zijn vaste gespreksstof tijdens de periodieke bespreking van de BAS-rapporten met ondernemers. Voordeel van de BAS-rapportage is niet alleen dat het de ondernemer inzicht geeft in de actuele stikstofsituatie op zijn bedrijf. Ook kunnen agrarische bedrijven die cijfers benchmarken met collega’s. Met de uitgebreide expertise die er inmiddels is op dit gebied kan Alfa ondernemers op maat begeleiden om hun stikstofemissie optimaal te sturen.

Zes erkende bedrijfsadviseurs duurzame landbouw

Marloes ter Woerds is niet de enige Alfa-collega die zich heeft verdiept in een duurzame landbouw. Verspreid over Nederland  beschikt Alfa inmiddels ook over een zestal erkende bedrijfsadviseurs op het gebied van duurzame landbouw.

Ook meer winst halen uit stikstof?

Wil je weten hoe je minder stikstof kunt uitstoten en er financieel voordeel uit te halen? Neem contact op met Alfa. Wij delen onze kennis graag!

Marloes ter Woerds

Marloes ter Woerds

Bedrijfskundig adviseur

088 2531253 | mterwoerds@alfa.nl


Meer over Marloes