Duurzaam ondernemerschap

Alfa is een brede zakelijke dienstverlener, die duurzaam waarde toevoegt voor klanten, medewerkers en de samenleving. Dit betekent dat wij als B Corp zaken willen doen op een manier waarop mens, milieu en samenleving ertoe doen. Daarbij willen wij meerwaarde creëren voor de samenleving als geheel. 

B Corp

Alfa is een B Corp. B Corps zijn ondernemers die naast financieel resultaat ook nadrukkelijk duurzame en sociale doelen nastreven, en overtuigend meer waarde willen toevoegen aan onze maatschappij dan dat ze eraan onttrekken.

Lees meer

Medewerkersparticipatie

Alfa heeft bijzondere eigenaren: de medewerkers van de kantoren. Want bij Alfa kunnen medewerkers via de MEBO (Management and Employee Buy Out) door de aankoop van certificaten mede-eigenaar van Alfa worden. De MEBO-regeling maakt een belangrijk onderdeel uit van de duurzaamheidsstrategie van Alfa en heeft een grote bijdrage geleverd aan het behalen van deze status van duurzame en sociaal betrokken onderneming.

Lees meer

Projecten, initiatieven en sponsoring

We vinden het belangrijk om betrokken te zijn bij de lokale gemeenschap. Daarom zijn we aangesloten bij diverse initiatieven, sponsoren we lokale verenigingen en steunen we een aantal goede doelen, waaronder initiatieven van onze eigen medewerkers.

Aaltense Uitdaging

De Aaltense Uitdaging werkt aan het versterken van het sociale netwerk in de regio Aalten, door verenigingen en maatschappelijke organisaties te koppelen aan bedrijven met kennis, helpende handen en spullen. Zo helpen ze mee aan de leefbaarheid en duurzaamheid van de gemeente Aalten. Alfa Achterhoek is 'vriend' van de Aaltense Uitdaging en we zijn daarmee nauw betrokken met de organisatie. 

Etend ontmoeten

Met het initiatief Etend Ontmoeten wordt er een gezellige avond georganiseerd met een warme maaltijd voor mensen die behoefte hebben aan sociaal contact. Wij zijn als vrijwilligers nauw betrokken bij het initatief. Zo helpen wij mee in de keuken, in de bediening en gaan we in gesprek met de deelnemers. 

Aniek van Koot

Aniek van Koot stond op het hoogste treedje van het podium op alle grote internationale tennistoernooien. Ze haalde goud op de Paralympische Spelen, tot twee keer toe zelfs. Achter haar dubbelmaatje Diede de Groot is ze tweede rolstoeltennisser van de wereld. Dinxperlo kan zich geen beter uithangbord wensen dan Aniek van Koot. Aniek is klant bij Alfa Achterhoek en daarnaast mogen we haar professionele tenniscarrière steunen als sponsor.