Banner

Out-of-the box denken in een koeienstal

28 augustus 2020

Vrienden zijn de twee al sinds de schoolbanken op de hogere agrarische school in Dronten. Beide met hetzelfde ondernemende karakter: “Als zich nog eens een mooi innovatief product zou voordoen, dan startten we een bedrijf”, zegt Erik Lindeboom. Die innovatie borrelde al op tijdens hun afstudeerstage: de ontwikkeling van een nieuw stalsysteem voor de veehouderij, de Serrestal. Precies negentien jaar later is ID Agro een gezonde onderneming met twintig medewerkers en studievrienden Erik Lindeboom en Marco Noordman aan het hoofd.

Een stal is in de veehouderij meestal een bouwwerk van baksteen en beton. Maar waarom eigenlijk, vroegen de twee zich af. “We zochten naar iets dat meer licht en lucht in de stal kon brengen. Flexibel uit te breiden, want we zagen de schaalvergroting al aankomen. En het moest kostentechnisch interessant zijn”, somt Erik de voordelen van de Serrestal op. Ook al was een marktonderzoek onderdeel van hun afstudeerscriptie, afzet was niet direct gegarandeerd toen het concept werd gelanceerd. “Daar was wel een stukje volhardendheid bij nodig. Maar we hadden klanten die erin geloofden. Was destijds een ding, de laatste jaren past de Serrestal prima in de meeste gemeenten”, zegt Erik.

De Serrestal - een slimme staal-aluminium constructie met doek eroverheen - haalt meer licht en lucht binnen, factoren met een positieve invloed op dierwelzijn (en daarmee melkproductie, vruchtbaarheid en gezondheid). De eerste Serrestal bouwt ID Agro (‘die I staat voor innovatie, we denken hier graag out of the box’) in het jaar 2003. Marco: “Vanaf 2006 is het eigenlijk echt gaan lopen. Vooral 2012 tot en met 2014 waren goede jaren. Toen is er heel veel gebouwd in de sector.”

Geëmigreerde boeren

Inmiddels staan er circa 350 ID Agro projecten, ook Roundhouse, in geheel Europa. Marco: “Maar in landen als Duitsland, Frankrijk en Denemarken hebben we wel de eerste stallen steeds gebouwd voor boeren die uit Nederland zijn geëmigreerd. In het buitenland komt het concept wat minder snel van de grond. Ondernemers zijn daar nog wat conservatief, ze kijken heel sterk naar elkaar.”

Parasoleffect

En dat zouden die ondernemers nu nét niet moeten doen, vinden de twee. De experimentele stal blijkt in de praktijk te doen wat hij moet doen. Erik: “Je haalt met de Serrestal veel meer daglicht binnen, terwijl je met het doek de warmte tegenhoudt. Met die hitte half augustus zie je de temperatuur wel oplopen, maar het blijft altijd een paar graden koeler in combinatie met wind. Je realiseert er een parasoleffect mee.”

The Roundhouse

Ondertussen gaat de innovatie door aan de - hoe toepasselijk - Constructieweg in Lemelerveld. Zo kwamen er ook Serrestallen voor geiten, schapen, varkens en pluimvee.  Paardenhouders kregen met The Horse Lounge een huisvesting die vergelijkbaar is met de Serrestal. Van distributeur werd ID Agro eigenaar van een ander vernieuwend idee: The Roundhouse, een ronde stal bedoeld voor vleesvee. De stallen voor vleeskoeien staan daarin rondom een centrale controleruimte. En samen met Lely ontwikkelde het bedrijf een modulaire voerkeuken. Waar trekken de twee de grens met het ‘out of the box denken’? Erik: “We zijn bijvoorbeeld ook bezig met koeientuinen, een vrijloopstal waar de dieren overal kunnen liggen, zowel in de weide als in de stal, maar ook overal mesten. De vloer scheidt feces en urine. Dan kom je voor de vraag te staan wat je met deze twee meststromen doet: verder scheiden, opwerken, de nutrienten eruit halen? We willen er met alle plezier in meedenken, maar dat is niet ons ding als innovatieve bouwer. De uitvoering daarvan laten we liever over aan werktuigbouwkundige specialisten.”

3D-software

De stalconcepten worden met eigen monteurs neergezet. Marco: “We besteden intern veel aandacht aan de engineering. ‘Dat het allemaal in elkaar past!’ horen we weleens als verbaasde reactie. Met 3D-software bouwen we elke stal virtueel in de computer. Als we ergens aan de slag gaan, is er geen moertje of boutje dat ontbreekt. Het zijn meestal projecten ver van huis. We kunnen niet even op en neer om een ontbrekend onderdeel te halen. De bouw duurt gemiddeld een week. We hebben onlangs een Roundhouse gebouwd diep in Duitsland tegen de Tsjechische grens. De mensen daar wisten niet wat ze zagen toen de stal er zo snel stond!”

Dezelfde eindklant

Klant bij Alfa zijn de twee ondernemers al vanaf het prille begin. Erik: “We hebben altijd een goed gevoel gehad bij Alfa. Het is een accountantskantoor dat sterk in de agrarische sector is. We bedienen ook dezelfde eindklant. Ook al zijn we klein begonnen, we hebben vanaf het eerste moment het idee gehad dat Alfa ons er graag bij wilde hebben. We krijgen altijd goed advies, zoals bij financieringen.”