Bas Klompenhouwer

Bas Klompenhouwer

Bedrijfskundig adviseur

​In mijn dagelijkse werkzaamheden ben ik onder andere bezig met het GLB (gemeenschappelijk landbouwbeleid), mestwetgeving, pacht, diverse landbouwsubsidies en het opstellen van bedrijfsplannen.Het mooie van mijn werk vind ik het meedenken met de ondernemer en kansen of oplossingen vinden.


Recente artikelen van Bas

Uitnodiging bijeenkomst melkveehouderij

Uitnodiging bijeenkomst melkveehouderij

24 oktober 2018

Vanaf 1 januari 2018 heb je te maken met het stelsel van fosfaatrechten. Deze regelgeving heeft een grote invloed op de ontwikkeling van je bedrijf en inkomenspositie. Een complex geheel, waarbij het maken van bewuste keuzes van groot belang is.

Wijzigingen vanggewas na maïs of voor EA

Wijzigingen vanggewas na maïs of voor EA

24 september 2020

Op zand- of lössgrond geldt een verplichting voor de inzaai van een vanggewas na de teelt van maïs. Wat als de eerder ingevulde inzaaidatum en/of gewassoort niet klopt?

Nieuw GLB: dit weten we er tot nu toe van

Nieuw GLB: dit weten we er tot nu toe van

2 juli 2019

Het huidige GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) loopt in ieder geval nog tot en met 2020. Langzaam komt er meer duidelijkheid over het nieuwe beleid per 2021. Wat er tot nu toe bekend is lees je in dit artikel.

Controleer de uitbetaling van de betalingsrechten

Controleer de uitbetaling van de betalingsrechten

29 november 2018

Vanaf 1 december start RVO met uitbetaling van de basisbetaling en de andere directe betalingen vanuit het GLB. Dit jaar moet 95% van de aanvragers in december een besluit krijgen over de basisbetaling. Bij extra controles op de vergroeningsbetaling en/of de jongelandbouwersregeling kunt u de beslissing en uitbetaling hiervan in februari 2019 verwachten. Bij toewijzing wordt het bedrag direct betaald. Uiterlijk 30 juni 2019 moeten alle aanvragen afgehandeld zijn.

Controleer de uitbetaling van de betalingsrechten

Controleer de uitbetaling van de betalingsrechten

28 november 2017

Vanaf 1 december start RVO met het uitbetalen van de betalingsrechten 2017. Voor het einde van het jaar wil RVO 90% van de aanvragen afgehandeld hebben. Bedrijven waarvoor aanvullende vergroeningseisen gelden, ontvangen vaak eerst de basisbetaling en pas na 1 februari de vergroeningsbetaling.