Bas Klompenhouwer

Bas Klompenhouwer

Bedrijfskundig adviseur

​In mijn dagelijkse werkzaamheden ben ik onder andere bezig met het GLB (gemeenschappelijk landbouwbeleid), mestwetgeving, pacht, diverse landbouwsubsidies en het opstellen van bedrijfsplannen.Het mooie van mijn werk vind ik het meedenken met de ondernemer en kansen of oplossingen vinden.


Recente artikelen van Bas

Bijeenkomst: wat speelt in de agrarische sector, met de thema's Nieuw GLB, 7e actieplan nitraat en fiscale actualiteiten

Bijeenkomst: wat speelt in de agrarische sector, met de thema's Nieuw GLB, 7e actieplan nitraat en fiscale actualiteiten

25 oktober 2021

Overal dichtbij was een uitdaging het afgelopen anderhalf jaar. Dit najaar lijkt het erop dat wij elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten.

Uitstel inzaaidatum vanggewas na mais

Uitstel inzaaidatum vanggewas na mais

5 oktober 2021

Na meerdere verzoeken en signalen vanuit verschillende sectorpartijen is besloten om de uiterste inzaaidatum voor dit jaar te verschuiven naar 31 oktober. Er zijn echter voorwaarden.

Wijzigingen vanggewas na maïs of voor EA

Wijzigingen vanggewas na maïs of voor EA

24 september 2020

Op zand- of lössgrond geldt een verplichting voor de inzaai van een vanggewas na de teelt van maïs. Wat als de eerder ingevulde inzaaidatum en/of gewassoort niet klopt?

Nieuw GLB: dit weten we er tot nu toe van

Nieuw GLB: dit weten we er tot nu toe van

2 juli 2019

Het huidige GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) loopt in ieder geval nog tot en met 2020. Langzaam komt er meer duidelijkheid over het nieuwe beleid per 2021. Wat er tot nu toe bekend is lees je in dit artikel.

Controleer de uitbetaling van de betalingsrechten

Controleer de uitbetaling van de betalingsrechten

29 november 2018

Vanaf 1 december start RVO met uitbetaling van de basisbetaling en de andere directe betalingen vanuit het GLB. Dit jaar moet 95% van de aanvragers in december een besluit krijgen over de basisbetaling. Bij extra controles op de vergroeningsbetaling en/of de jongelandbouwersregeling kunt u de beslissing en uitbetaling hiervan in februari 2019 verwachten. Bij toewijzing wordt het bedrag direct betaald. Uiterlijk 30 juni 2019 moeten alle aanvragen afgehandeld zijn.