Banner

Wijzigingen vanggewas na maïs of voor EA

24 september 2020 | Door:  Bas Klompenhouwer

Op zand- of lössgrond geldt een verplichting voor de inzaai van een vanggewas na de teelt van maïs. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van vanggewassen voor het voldoen aan de Ecologische Aandachtsgebieden (EA). In beide situaties moet via de Gecombineerde Opgave het soort gewas en de inzaaidatum aan RVO doorgegeven worden. Wat als de eerder ingevulde inzaaidatum en/of gewassoort niet klopt?

Na maïs

Heb je bijvoorbeeld opgegeven dat het vanggewas uiterlijk 1 oktober (maar altijd direct na de oogst) ingezaaid wordt, maar ga je tussen 2 en 31 oktober een wintergraan (als hoofdgewas voor volgend jaar) zaaien? Meldt dit dan uiterlijk 1 oktober bij RVO. Is het vanggewas eerder dan de ingevulde datum van 1 oktober ingezaaid? Het is niet nodig om dit te melden.

Gras valt overigens niet in de categorie ‘wintergraan’ en moet dus uiterlijk 1 oktober gezaaid worden.

Als het gras wordt gebruikt als veevoer wordt dit vanaf 1 februari gezien als tijdelijk grasland. Dit heeft tot gevolg dat de regels voor het scheuren van grasland van toepassing zijn. Er moet dan dus rekening gehouden worden met een korting van 65 kg stikstof per hectare als het perceel in het voorjaar weer gescheurd wordt!

Vanggewas voor Ecologische aandachtsgebieden

Wordt de hoofdteelt later of juist eerder geoogst (bij onderzaai) of wordt het vanggewas later of eerder gezaaid dan opgegeven? Uiterlijk op de daadwerkelijke inzaaidatum geef je dit door, een eerdere datum kunt je niet invullen. Wijziging van de datum is vooral van belang voor de 8-weken van de instandhoudingsperiode.

Ook een wijziging van het soort vanggewas moet uiterlijk op de inzaaidatum doorgegeven worden. Uiteraard is het van belang dat een mengsel van toegestane soorten gezaaid wordt. De originele etiketten en aankoopbewijzen moet je 5 jaar bewaren.

Wil je wisselen in de percelen waarop je een vanggewas zaait? Dit is toegestaan, maar het is niet mogelijk om nieuwe percelen aan te melden voor een vanggewas voor EA. Percelen hiervoor afmelden kan ook, maar let er dan op dat je wel voldoende overhoudt om te voldoen aan de EA voorwaarden.

Twijfel je of een wijziging doorgegeven moet worden? Neem contact op met één van onze bedrijfskundig adviseurs.

Bas Klompenhouwer

Bas Klompenhouwer

Bedrijfskundig adviseur

088 2531261 | bklompenhouwer@alfa.nl


Meer over Bas