Banner

Wat verandert er (nog) niet?

20 september 2023 | Door:  Jasper Gorter

Er zijn ook fiscale onderwerpen onbesproken gebleven. In dit artikel nemen we je daarin mee. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het DBA-dossier?

Hoe staat het met de wet DBA?

Er wordt al lange tijd gewerkt aan plannen om de huidige wet DBA te vervangen. Dit gaat over de vraag hoe je bepaalt of iemand werknemer of ondernemer is. Voorgenomen maatregelen van vorige kabinetten hebben het niet gehaald. Denk daarbij aan het voorstel voor minimumtarieven voor zelfstandigen. Er is opnieuw deze Prinsjesdag geen echte voortgang op het zzp-dossier.

Wel wordt in de tussentijd vanaf drie verschillende kanten aan het probleem gewerkt:

  1. Het verschil in belastingdruk tussen werknemers en ondernemers met fiscale maatregelen wordt verder verkleind. Denk daarbij aan de afbouw van zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling, maar ook de aangekondigde introductie van een verplichte aov voor ondernemers;
  2. Verbetering handhaving. Dit gebeurt risicogericht: de Belastingdienst geeft extra aandacht aan bepaalde sectoren, zoals zorg, onderwijs en kinderopvang. De bedoeling is om uiterlijk per 1 januari 2025 de volledige handhaving op schijnzelfstandigheid te hervatten;
  3. Verduidelijken wetgeving. Zo wordt verder verduidelijkt wat het werken onder gezag inhoudt en welke factoren hier wel of juist niet op wijzen.

Landbouwvrijstelling (nog) ongewijzigd 

Goed nieuws: de landbouwvrijstelling komt niet voor in de belastingplannen 2024. Een beslissing over de landbouwvrijstelling volgt pas na een beleidsevaluatie. Deze wordt niet eerder dan eind 2023 verwacht. Daarna kan het alsnog spannend worden. Aan de andere kant is een aankomend kabinet zich er ongetwijfeld van bewust dat de landbouwers al veel over zich heen hebben gekregen. Landbouwers die het risico van een afschaffing zonder overgangsrecht niet willen lopen kunnen zich laten adviseren over een (volgende) herwaardering.   

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met je Alfa-adviseur.

Jasper Gorter

Jasper Gorter

Hoofd vaktechniek fiscaal

088 2531011 | jgorter@alfa.nl


Meer over Jasper