Banner

Nieuwe pachtnormen 2023: welke pachtprijs betaal jij?

10 juli 2023 | Door:  Jeroen van den Hengel

Een pachter en verpachter regelen samen de pachtprijs. De pachtsom mag niet hoger zijn dan de hoogst toelaatbare pachtprijs. Deze maximale pachtprijs geldt voor alle pachtvormen, behalve voor geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter, hectarepacht en teeltpacht. Onlangs zijn de nieuwe pachtnormen bekend gemaakt. Ga na of de overeengekomen pachtprijs nog steeds juist is. Te veel of te weinig betaalde pacht kan tot vijf jaar terug worden opgeëist.

Alle pachtnormen hoger van +12 procent tot +54 procent

De nieuwe pachtnormen per 1 juli 2023 zijn bekend. De hoogst toelaatbare pachtprijzen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2017-2021. De pachtnormen 2023 zijn in alle pachtprijsgebieden hoger dan de pachtnormen 2022. Dit varieert van een stijging van 12 à 15 procent in Bouwhoek en Hogeland, Veenkoloniën en Oldambt, IJsselmeerpolders en Zuidwest-Brabant, tot een toename van 37 à 54 procent in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied, Zuid-Limburg, het Zuidelijk veehouderijgebied en in Waterland en Droogmakerijen.

Pachtnormen 2023 per pachtprijsgebied

Hogere normen voor tuinland

Voor tuinland worden twee gebieden onderscheiden, Westelijk Holland en de rest van Nederland. De regionorm is in Westelijk Holland uitgekomen op 6.551 euro per hectare, een stijging van 29 procent. In de rest van Nederland is de regionorm met 36 procent toegenomen naar 4.907 euro per hectare.

Berekening maximale pachtprijs

De nieuwe, hoogst toelaatbare pachtprijs werkt automatisch door en gaat in met ingang van het nieuwe pachtjaar, veelal per 1 november of 1 januari, volgend op 1 juli 2023. Om vast te kunnen stellen of een te hoge of te lage pachtprijs wordt betaald, zal een berekening gemaakt moeten worden van de pachtprijzen vanaf het moment dat de (reguliere) pachtovereenkomst is ingegaan. Voor het toepassen van de juiste rekenregels is onder meer van belang of de ingangsdatum van de pachtovereenkomst vóór of na 1 september 2007 ligt. Vervolgens moet gerekend worden met de bestaande pachtprijs, de regionorm, het regionaal veranderpercentage en de vrije verkeerswaarde bij voortgezet agrarisch gebruik.

Op Alfa kun je rekenen

Om de juiste maximale pachtprijs te bepalen, zijn enkele berekeningen nodig. Een uitleg van de rekenregels vind je op de RVO-pagina, inclusief enkele rekenvoorbeelden. Natuurlijk kun je het rekenwerk laten uitvoeren door je adviseur van Alfa, ook voor eerdere jaren. Hij of zij kan je onder andere adviseren over de juiste pachtvorm, het beoordelen van een pachtovereenkomst, of helpen bij het opstellen van een nieuw contract. Op ons kun je rekenen!

Lees ook:

Didam-arrest bij pacht 
Pacht of huur? Het verschil is essentieel! 
Grondgebruikersverklaring: het belang van registratie wederom onderstreept

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen