Banner

Liquiditeitsdruk in de melkveehouderij

22 december 2020 | Door:  Hans de Bie

De liquiditeit in de melkveehouderij staat onder druk. De melkprijs in 2020 was voor veel  melkveehouders niet toereikend om aan alle betalingsverplichtingen te voldoend inclusief de normale vervangingsinvesteringen. Dit is de afgelopen periode grotendeels opgevangen door uitstel van aflossingen en vervroegd uitbetalen van de bedrijfstoeslag. Normaal gesproken ontvangen de meeste melkveehouders de bedrijfstoeslag in december wat nu bij velen dus niet het geval is. Dit zal vervolgens effect hebben op de liquiditeit van individuele melkveebedrijven de komende periode en dat vraagt om goed liquiditeitsmanagement. Inzicht is het halve werk!

Vooruit kijken

Het is van belang om niet alleen de korte termijn in beeld te brengen maar ook verder vooruit te kijken. Daarbij de volgende tips:

Ondersteuning

Voor het inzichtelijk maken van zowel liquiditeit als rentabiliteit kunnen onze melkveespecialisten directe ondersteuning bieden met specifieke begrotingsprogramma’s. Hiermee kunnen de prognoses goed worden getoetst aan de historische prestaties van het bedrijf waardoor maatwerk wordt geleverd.

Wil je zelf aan de slag met een liquiditeitsprognose? Dan hebben we een model beschikbaar wat je op kunt vragen bij het dichtstbijzijnde kantoor van Alfa.

Met het model breng je per maand het liquiditeitsverloop in beeld en de ruimte die je hebt op de rekening courant.

Voor onze uitgebreide dienstverlening in de melkveehouderij ga naar Alfa Melkveehouderij.

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans