Banner

Debiteuren betalen niet? Vraag de btw terug!

26 augustus 2022 | Door:  Harm-Jan de Boer

Als je je klanten factureert, dan draag je de btw op dat moment af. Stel nu dat de klant niet betaald, hoe zit het dan met die afgedragen btw? Deze kun je terugvragen via je btw-aangifte. Zorg er vooral voor dat je dat uiterlijk na één jaar doet. Als je te laat bent, kan de Belastingdienst je teruggaafverzoek weigeren.

Als de uiterste betaaldatum bijvoorbeeld 30 september is, dan vraag je de btw terug in de btw-aangifte van het derde kwartaal of die van de maand september van het daaropvolgende jaar. Als je geen betaaltermijn hebt afgesproken, geldt de wettelijke betalingstermijn van dertig dagen na ontvangst van de factuur.

En als je te laat bent?

In het geval dat je één of meerdere oninbare vorderingen te laat opmerkt, dus na één jaar, raden we aan toch actie te ondernemen. De teruggaaf regel je door het indienen van een zogenaamde suppletie-aangifte. Het nadeel van een suppletie is dat je bij de weigering van de Belastingdienst geen mogelijkheid hebt dit aan te vechten.

Soms eerder btw terugvragen

Als al eerder duidelijk is dat je debiteur niet zal betalen, doe je er verstandig aan de btw eerder terug te vragen. Dat is bijvoorbeeld als je klant binnen de éénjaarstermijn failliet is verklaard. Vraag dan de btw terug in het aangiftetijdvak van het faillissement. Je kunt dan beter niet wachten tot de éénjaarstermijn is verstreken.

Wat als er later toch nog betaald wordt?

Stel dat je de btw op een oninbare vordering hebt teruggevraagd en even later betaalt je debiteur alsnog geheel of gedeeltelijk. In dat geval ben je gewoon de btw verschuldigd over het ontvangen gedeelte. Deze btw geef je aan in het aangiftetijdvak waarin je de betaling hebt ontvangen.

Pas op met omzetten, kwijtschelden of crediteren!

Wil je je afnemer tegemoetkomen door de vordering al dan niet geheel om te zetten in een lening of kwijt te schelden? Realiseer je dan wel dat dat gevolgen kan hebben voor de teruggaaf van de btw. De Belastingdienst kan dan stellen dat de vordering is voldaan waarmee het recht op btw-teruggaaf vervalt. Hetzelfde geldt als je overgaat tot crediteren van vordering.

Meer informatie

Als je meer wilt weten over het terugvragen van btw bij oninbare vorderingen, neem dan contact met ons op.

Harm-Jan de Boer

Harm-Jan de Boer

Btw specialist

088 2531000 | hdeboer@alfa.nl


Meer over Harm-Jan