Banner

Cijfers die Spreken Melkveehouderij: wat zijn normale voerkosten?

12 juli 2023 | Door:  Hans de Bie

De meest intensieve melkveebedrijven betalen meer voor hun voer. Daar staat tegenover dat hun voerwinst ook op een hoger niveau ligt dan de meest extensieve collega’s. Het is een van de conclusies die Alfa trekt uit een analyse van de voerkosten in de sector over de laatste vijf kwartalen. Uit de analyse blijkt opnieuw het belang om te sturen op het kritiek voersaldo (KVS). De voerkostenanalyse is een van de twee cijfermatige artikelen in de recente Cijfers die Spreken Melkveehouderij.

Met de hoge melkprijs in 2022 is het belang van goed voermanagement tijdelijk naar de achtergrond verdwenen. Nu de melkprijs in een duikvlucht naar beneden is gegaan, is de focus op de voerkosten terug van weggeweest. Terwijl voor melk fors minder wordt betaald, is die trend bij de voerkosten nog niet zichtbaar. ‘Waar eerder veel melkveehouders wel gevoel hadden bij een bepaald niveau aan voerkosten per kilo melk, is dat gevoel in de volatiele markt van de laatste tijd behoorlijk verstoord’, constateert bedrijfskundige Maaike Groot van Alfa Heerhugowaard in Cijfers die Spreken Melkveehouderij over het tweede kwartaal van 2023.

Voerkostenanalyse over vijf kwartalen

Die onzekerheid is door Alfa vertaald in een analyse over vijf recente kwartalen (tot en met het eerste van dit jaar). Daarvoor is het eigen klantenbestand verdeeld in vier groepen qua intensiteit per hectare. Conclusie is dat alle groepen fors meer zijn gaan betalen voor hun voer. Met name de meest intensieve groep (meer dan 25.000 liter melk per ha) heeft hogere kosten.

Hoogte voerwinst

De verwachting dat deze melkveehouders ook minder marge overhouden klopt echter niet. De meest intensieve bedrijven betalen weliswaar meer voor hun voer, maar behalen wel een hogere voerwinst  dan de meest extensieve bedrijven: 109 om 94 euro. De hoogste voerwinst wordt behaald door de bedrijven in de categorie 15.000 tot 18.000 kilo per hectare (201 euro) gevolg door bedrijven tussen 18.000 en 25.000 kilo (171 euro). Met het kritiek voersaldo kan je gericht sturen op je voerwinst en het kengetal is opgenomen in de BAS-rapportage van Alfa.

Liquiditeitsmarge

Ook is er in Cijfers die Spreken aandacht voor de noodzakelijke liquiditeitsmarge om de rentabiliteit op peil te houden. Bedrijfskundige Jan Pruissers van Alfa Gorinchem belicht een groot aantal factoren die invloed hebben op de geldstroom. “Een eensluidende conclusie om de bedrijfsvoering te optimaliseren is er niet: ‘De verschillen in bedrijfsvoering en omvang tussen melkveebedrijven lopen uiteen door verschillen in regio’s, wet- en regelgeving en ondernemersstijl. Zo kan het zijn dat met wat kleine aanpassingen in het bedrijf het mogelijk is met een beter betaalde melkstroom mee te kunnen doen, of mogelijk past natuur-inclusieve landbouw goed bij de ondernemer en het bedrijf”.

Bekijk Cijfers die Spreken

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans