Banner

Op de valreep nog derogatie in 2022, daarna afbouw

19 september 2022 | Door:  Marloes ter Woerds

In 2022 kunnen Nederlandse boeren nog volledige derogatie aanvragen voor het uitrijden van dierlijke mest. De jaren daarna volgt een geleidelijke afbouw tot 2025. Vanaf 2026 kan er geen derogatie meer worden aangevraagd. De gevolgen voor de melkveehouders zijn groot. Vanaf januari 2023 kan daarom een financiële tegemoetkoming worden aangevraagd.

Vlak voor zijn aftreden heeft voormalig minister Staghouwer bekend gemaakt dat dit jaar weer derogatie kan worden aangevraagd, waarschijnlijk vanaf november. De voorwaarden  blijven hetzelfde als in 2021.

Gebruiksnormen vanaf 2023

Vanaf 2023 wordt de hoeveelheid extra stikstof die mag worden uitgereden steeds lager. De gebruiksnorm stikstof uit dierlijke mest per hectare landbouwgrond wordt in onderstaande tabel weergegeven:

Tegemoetkoming in kosten

De gevolgen van het afbouwen van de derogatie, samen met alle uitdagingen omtrent het terugbrengen van de stikstofuitstoot en versterking van de natuur, zijn groot voor melkveehouders. De VLB - de Vereniging van accountants en belastingadviesbureaus, waaronder Alfa – heeft de extra kosten becijferd op gemiddeld 23.000 tot 28.000 euro per bedrijf. Om de pijn voor veehouders enigszins te verzachten, komt er een transitieregeling van het kabinet van in totaal 130 miljoen euro. Dat komt omgerekend neer op circa 10.000 euro per bedrijf.  Met dit bedrag moet worden voorkomen dat boeren hun areaal grasland omzetten naar bouwland. Hoe deze regeling er precies uit gaat zien, is nog onbekend.

Hulp nodig?

Advies over, en het aanvragen van derogatie is onderdeel van het ToM-pakket van Alfa. Met ToM – het Totaal overzicht Mineralen – nemen we jouw werk uit handen. Heb je hierbij ondersteuning nodig? Neem dan contact op met je bedrijfskundig adviseur bij Alfa. Met ruim 30 kantoren, zijn wij overal dichtbij!

Lees ook

7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn na enkele aanpassingen definitief 

Marloes ter Woerds

Marloes ter Woerds

Bedrijfskundig adviseur

088 2531253 | mterwoerds@alfa.nl


Meer over Marloes