Banner

Wel of geen Besloten Vennootschap?

05-09-2019

Je kan als ondernemer voor de inkomstenbelasting op een moment besluiten om je onderneming in te brengen in een BV.

Een bepaalde keuze (onderneming in de Inkomstenbelasting of BV) brengt verschillende gevolgen met zich mee. Voordat je besluit om je onderneming in te brengen in een BV is het van belang om de gevolgen hiervan goed in kaart te brengen waardoor duidelijk wordt welke keuze het meest voordelig is in jouw situatie. Laat je dus goed adviseren voordat je jouw keuze maakt.

Onderneming voor de Inkomstensbelasting

Als je een onderneming voor de Inkomstenbelasting (zoals een eenmanszaak of een vennootschap onder firma) hebt dan geniet je winst uit onderneming. Op deze winst kunnen een aantal aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek (onder bepaalde voorwaarden) en de MKB-winstvrijstelling in mindering gebracht worden. Na voornoemde aftrek betaal je als ondernemer maximaal 51,75% Inkomstenbelasting over de belastbare winst (door middel van de aangifte Inkomstenbelasting wordt duidelijk wat het te betalen bedrag aan Inkomstenbelasting is).

Doordat je over de gehele winst in privé belasting betaalt, is het mogelijk om zonder extra belastingheffing vanuit de onderneming gelden op te nemen voor privé.

Ook kun je als ondernemer voor de Inkomstenbelasting in privé aansprakelijk gesteld worden. Op het moment dat je onderneming bijvoorbeeld failliet gaat dan ben je in principe hoofdelijk aansprakelijk voor de ondernemersschulden.

Besloten Vennootschap

Voordat je besluit om je onderneming in een BV in te brengen, is het van belang om te weten wat de gevolgen zijn van een BV. Als je eenmaal de keuze hebt gemaakt om je onderneming in een BV in te brengen, dan betaalt de BV over de belastbare winst Vennootschapsbelasting. Daarbij zijn er voor de winst van de BV geen aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling die je als ondernemer wel kan genieten. De BV betaalt 19% Vennootschapsbelasting tot een belastbaar bedrag van € 200.000 en boven deze grens is 25% vennootschapsbelasting verschuldigd. Daarbij dient er voor een BV ook de aangifte Vennootschapsbelasting opgesteld te worden (daarbij wordt ook duidelijk wat er aan Vennootschapsbelasting betaald moet worden).

Waar je als ondernemer voor de inkomstenbelasting direct belasting betaalt over de gehele winst, ben je als directeur grootaandeelhouder werknemer van je eigen BV. Dit betekent dat je op de loonlijst komt bij je eigen BV en dus een salaris ontvangt. Aan de hoogte van dit salaris zijn wettelijke eisen gesteld. Zo moet je salaris minimaal gesteld worden op de hoogste van de onderstaande punten. 

-          75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
-          Loon van de meest verdienende werknemer uit de BV;
-          Minimaal € 45.000.

De BV moet hiervoor dus een salarisadministratie opstarten en daarbij loonaangiftes te doen. Op die manier betaalt de BV de loonbelasting over jouw loon en geef jij als werknemer dit loon op in de aangifte Inkomstenbelasting. 

Ook kun je de keuze maken aanvullend naast het salaris  de overwinst van de BV naar privé uit te keren (door middel van een dividenduitkering). Als je besluit om dit te doen, dan betaal je in privé 25% belasting over deze uitkering. Dit betekent dat de totale gezamenlijke vennootschaps- en inkomstenbelastingdruk bij een dividenduitkering maximaal 43,75% is als de Vennootschapsbelasting 25% is en maximaal 39,25% is als de Vennootschapsbelasting 20% is. In het geval dat je besluit om geen gelden naar privé te halen (is namelijk geen verplichting) dan is de BV dus maximaal 25% vennootschapsbelastingbelasting verschuldigd over de winst. 

Daarnaast  is het zo dat er voor een BV aanvullende wettelijke eisen en verplichtingen worden gesteld doordat de BV een rechtspersoon is. Naast de verschillende fiscale gevolgen zijn de jaarlijkse kosten voor een BV daardoor hoger dan die van een eenmanszaak of vennootschap onder firma.

Tot slot kun je als aandeelhouder en bestuurder van een BV in beginsel niet aangesproken worden voor ondernemersschulden tenzij er sprake is van een ‘wanbeleid’.

Keuze

Zoals hierboven naar voren komt, heeft een bepaalde keuze (wel of niet je onderneming inbrengen in een BV) verschillende fiscale gevolgen. Om te beoordelen wat in jouw situatie het meest voordeligst is, kunnen wij een berekening maken welke keuze het meest voordeligst is in jouw situatie. Dit hangt namelijk af van een aantal factoren zoals de hoogte van de winst, de hoogte van het loon uit dienstbetrekking en dergelijke.