Banner

Invordering coronabetalings-regeling door Belastingdienst

24 juli 2023

Begin juli is de Belastingdienst gestart met het invorderen van de belastingschulden die vielen onder de coronabetalingsregeling. Dat doet de Belastingdienst als er een achterstand is ontstaan in de betalingsverplichtingen. Volgens de Belastingdienst betreft dit 97.000 ondernemers. 60.000 daarvan hebben nog niet één termijn betaald. De Belastingdienst heeft de ondernemers die dit betreft aangeschreven en aangekondigd dat zij voor 29 augustus a.s. de schuld dienen te betalen. Blijft betaling uit, dan zal de Belastingdienst invorderingsmaatregelen treffen, zo kondigt zij aan.

Saneren

Als een ondernemer een in de kern levensvatbare onderneming heeft maar hij niet langer in staat is om de achterstallige belastingschulden te betalen, dan kan onder voorwaarden een onderbouwd saneringsverzoek worden ingediend. Dat saneringsverzoek kan gebaseerd zijn op de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord), de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), maar het kan ook een minnelijk voorstel betreffen.

Zodra het saneringsverzoek is ingediend, dient aan álle lopende verplichtingen (zowel betaling als aangifte) te worden voldaan. Dat geldt ook voor de schuldeisers buiten de Belastingdienst om.

Omdat een saneringstraject de nodige tijd in beslag neemt en de onderneming nog levensvatbaar moet zijn, is tijdig aanvangen met een dergelijk traject noodzakelijk. Vroegtijdig signaleren is dus belangrijk.

Houding Belastingdienst

De Belastingdienst staat daar welwillend in het instemmen met saneringsverzoeken. Het verzoek dient wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen.[1] Tot 30 september a.s. hanteert de Belastingdienst een soepelere regeling voor saneringsverzoeken die voor die datum zijn ingediend. Mocht het niet lukken om voor die tijd een saneringsverzoek in te dienen, dan is het aanbevelenswaardig om een pro-forma verzoek in te dienen. Het saneringsverzoek dient dan alsnog compleet ingediend te worden binnen maximaal drie maanden.

Tip: Het kunnen laten slagen van een saneringstraject is voor een belangrijk deel gelegen in het vroegtijdig starten. Heb je een klant die moeite heeft de (belasting)schulden terug te betalen? Vraag dan één van onze juristen om samen in gesprek te gaan over de mogelijkheden.