Banner

Gezamenlijk eigendom van (landbouw)machines.. of toch niet?

23 januari 2023 | Door:  Hanneke Grevengoed - de Swart

In november heeft het Gerechtshof een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak die ging over de eigendom van landbouwmachines. 

Situatie

De casus was als volgt. Twee broers, Broer A en Broer B, drijven ieder apart een varkensboerderij. Ze zijn naast elkaar gevestigd en maken gebruik van elkaars landbouwmachines. De kosten voor aankoop, gebruik en onderhoud hebben ze altijd samen gedeeld. Na twintig jaar besluit Broer A alle machines op zijn eigen terrein te zetten. Broer B kan als gevolg daarvan niet meer gebruikmaken van de machines. Broer A heeft een aantal machines verkocht, maar de opbrengst daarvan niet gedeeld. Broer B wil zijn aandeel in de opbrengst hebben en is een rechtszaak gestart. Daarbij vroeg hij om een gebruiksvergoeding van Broer A nadat Broer B de toegang tot de machines was ontzegd; de machines hadden ze namelijk samen gekocht en onderhouden.

Probleem 

Is sprake van gemeenschappelijk eigendom? Van belang bij beantwoording van die vraag is wie juridisch gezien eigenaar is van de machines. 

Oordeel Hof

De landbouwmachines zijn gekocht door Broer A en Broer B tezamen. Bevestigd wordt dat op de verkoopakte beide handtekeningen staan. De verzekeringen en het onderhoud hebben zij ook gezamenlijk betaald. Daarentegen kan niet aangetoond worden dat de machines ook daadwerkelijk aan beide broers gezamenlijk zijn geleverd en dit is de reden waardoor het hof oordeelde dat geen sprake was van gemeenschappelijk eigendom. Alleen Broer A had de machines geleverd gekregen en was daardoor juridisch gezien alleen eigenaar geworden van de machines. Broer B was – ondanks de overige gezamenlijke daden – geen eigenaar geworden van de machines. Broer B had dus geen recht op de helft van de opbrengst van de machines en een gebruiksvergoeding van Broer A.

Belang voor onze praktijk

In de agrarische sector zijn veel “machine maatschappen” te vinden. Uit kostenoverwegingen worden de machines dan gezamenlijk gebruikt, maar hiervoor wordt geen samenwerkingsverband vastgelegd. Ook wordt deze maatschap niet ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Voor derden is het dan lastig om de machines aan beide ondernemingen te leveren.


Tip: belangrijk is dat afspraken goed worden vastgelegd. Wij kunnen hierbij helpen! Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met Inge Burger, met één van onze juridisch adviseurs of met je eigen contactpersoon bij Alfa. Met 35 vestigingen is Alfa overal dichtbij!

Hanneke Grevengoed - de Swart

Hanneke Grevengoed - de Swart

Marketing & Sales

088 2533222 | hgrevengoed@alfa.nl


Meer over Hanneke