Banner

Ontwikkelingen glastuinbouw en energie

29 februari 2024 | Door:  Daan Rentenaar

De energiebelasting in de tuinbouw werkt op dit moment met verlaagde tarieven voor glastuinbouw. Dit is om ervoor te zorgen dat er geen oneerlijke concurrentie tussen de verschillende glastuinbouwbedrijven ontstaat. De regeling is zo ingesteld dat hoe meer een bedrijf verbruikt hoe lager het tarief is. Maar vanaf 2025 worden de verlaagde tarieven geleidelijk afgeschaft. Dit geleidelijk afschaffen begint op 1 januari 2025 tot en met 2035, hierna zullen er geen verlaagde tarieven meer zijn voor de glastuinbouw. Gemiddeld zal het tarief met ongeveer 14% per jaar worden verhoogd. Deze regeling is er om verduurzaming van de energiebronnen en een reductie van de CO2-uitstoot te stimuleren binnen de sector.  

CO2-heffing

Naast de afschaffing van de verlaagde tarieven, komt er een CO2-heffing. Deze heffing is gekoppeld aan de hoeveelheid CO2 die jouw bedrijf uitstoot, dit is dus op basis van de hoeveelheid kubieke meter verstookt aardgas en een standaard CO2-emissiefactor. Dit zal logischerwijs per onderneming verschillen. Dit is anders dan de huidige heffing die afhangt van de gemiddelde uitstoot in de glastuinbouwsector. De verwachting is dat de prijs per ton CO2 in 2025 rond de 1,35 euro zal zijn en in de jaren daarop zal oplopen. 

Eigen gebruik

Nu geldt er nog een vrijstelling voor het gebruik van aardgas en elektriciteit die worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Niet meer vrijgesteld is de input ten behoeve van eigen gebruik van warmte of elektriciteit door aardgas. Ook deze regeling wordt van het jaar 2025 tot en met 2035 geleidelijk afgebouwd. 

De Nederlandse overheid heeft voor dit besluit gekozen om verduurzaming binnen de glastuinbouw sector te stimuleren. Door de verlaagde tarieven af te schaffen worden niet-duurzame telers geforceerd om duurzaamheid te omarmen. Voor de telers die gaan overstappen op duurzame teelt zijn er subsidies beschikbaar zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA), het klimaat en transitiefonds, Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) en de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE++). Als je meer informatie wilt over deze subsidies of over het toekomstbestendig maken van je onderneming, neem dan contact op met onze adviseurs duurzaamheid. 

Daan Rentenaar

Daan Rentenaar

Junior adviseur duurzaamheid

088 2531162 | drentenaar@alfa.nl


Meer over Daan