Banner

Let op: Loop de 80.000 euro vestigingssteun niet mis! Subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers

3 juni 2024 | Door:  Willem Sikkema

Reminder: Vanaf 3 juni kunnen jonge landbouwers een aanvraag voor vestigingssteun indienen bij RVO. Het gaat om een bedrag van 80.000 euro.

Op 3 april heeft het ministerie van LNV de details van de subsidie voor de vestigingssteun van jonge landbouwers (vestigingssteun) bekend gemaakt. Het subsidiebedrag van 80.000 euro is er voor jonge landbouwers die na  2022 een bedrijfsovername hebben gedaan of een bedrijf zijn gestart.

Reminder: Slechts 942 aanvragers kunnen € 80.000 ontvangen!

De subsidie bedraagt een vast bedrag van maar liefst € 80.000! Loop dat niet mis!

Sinds 3 juni jl. kan vestigingssteunsubsidie worden aangevraagd. Een aanvraag moet uiterlijk 2 augustus 2024 zijn ingediend. Er kunnen “maar” 942 aanvragers een subsidie ontvangen. Als de pot dan ook leeg is vóór 2 augustus, zullen nieuwe aanvragers niets ontvangen. Dus … kom op tijd! Op de site van RVO kun je nagaan hoeveel aanvragen zijn ingediend. . Stel dat het aantal van 942 is bereikt. Dan lijkt het zinloos te zijn nog een aanvraag in te dienen. Of toch …..als er van de ingediende aanvragen enkelen worden afgewezen, schuif jij in de rij op…

Doel van de subsidie

Sterk versimpeld: het betreft een subsidie voor vestiging of bedrijfsoverdracht (geheel of gedeeltelijk) na 2022 (ja, je leest dat goed). Ook een bedrijfsoverdracht die fiscaal in 2022 plaatsvindt, maar die is opgenomen in een notariële akte van 2023, kan hieronder vallen (als aan alle overige voorwaarden is voldaan). 

De subsidie is fiscaal belast, maar mogelijk kan jouw adviseur de belastingheffing daarover beperken/uitstellen.

Voorwaarden

Er moet aan erg veel voorwaarden worden voldaan om in aanmerking voor de subsidie te komen. Maar ja, “daar krijg je dan ook wel wat voor”!
Realiseer je wel dat de regeling “best complex is” en dit het artikel niet alle voorwaarden uitgebreid heeft kunnen behandelen.

Contact

Neem contact op met jou adviseur en bespreek of indiening van een aanvraag nog zinvol is. Willem Sikkema 0882532322 en Frank IJspeert 0882532356 staan je hierover graag te woord. 

Doe het snel!

Jeroen Boele

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden van de regeling zijn:Je bent bent op 31 december 2024 tussen de 16 en 39 jaar oud

Bedrijfshoofd

Voor het bedrijfshoofd geldt dat deze een langdurige zeggenschap in het bedrijf heeft. Dat houdt in dat de jonge landbouwer beslissingen met een financieel belang van meer dan €25.000 kan blokkeren. Daarnaast moet er in een firma of maatschap met meer dan 50 procent deelgenomen worden. Datzelfde geldt voor de aandelen bij een besloten vennootschap of naamloze vennootschap. Er moet ook aan het urencriterium worden voldaan van 1.225 werkzame uren in het bedrijf.

Standaardverdiencapaciteit

Het is van belang dat de subsidie terechtkomt bij bedrijven met toekomstperspectief. Daarom is het nodig dat er een standaardverdiencapaciteit (SVC) is van minimaal €15.000. Deze wordt door RVO afgeleid uit de Gecombineerde Opgave van 2024. Via de website van RVO is een rekenmodule beschikbaar om de SVC te berekenen. Indicatoren daarvoor zijn o.a. de oppervlakte grond, gewassen en de hoeveelheid vee.

Bedrijfsplan

Er dient een bedrijfsplan meegestuurd te worden bij de subsidieaanvraag. In dit bedrijfsplan moeten de volgende zaken worden beschreven:

Duurzaamheidsdoelen

De duurzaamheidsdoelen, die moeten worden beschreven in het bedrijfsplan, kennen een overlap met de grondgebonden regelingen van het GLB. Wanneer je als bedrijf mee doet aan de eco-activiteiten van het GLB lever je al een bijdrage aan deze duurzaamheidsdoelen. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) of biologische landbouw draagt ook bij aan de duurzaamheidsdoelen.

Aanvragen

De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvraag compleet is ingediend bij RVO, dan wordt er binnen 13 weken een beslissing genomen.

 

Willem Sikkema

Willem Sikkema

Bedrijfskundig adviseur

088 2532322 | wsikkema@alfa.nl


Meer over Willem