Jelmer Sietzema

Jelmer Sietzema

Bedrijfskundig adviseur

Als bedrijfskundig adviseur is het de kunst om alle beschikbare informatie aan elkaar te knopen. Hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en op basis daarvan tot een passend advies te komen. Vanuit mijn praktische achtergrond als veevoeradviseur met inmiddels een brede financiële ervaring versta ik deze kunst en lever ik graag mijn bijdrage aan een beter bedrijfsrendement.


Recente artikelen van Jelmer

Nieuw kengetal in BAS: kritiek voersaldo

Nieuw kengetal in BAS: kritiek voersaldo

30 juni 2022

Een nadere kennismaking met dit kengetal. Hoe zit het in elkaar? Wat zijn de voor- en nadelen? En om te beginnen: Wat zijn de verschillen tussen KVS en de Kritieke MelkOpbrengst(KMO)?

Subsidie voor fysieke investeringen in Fryslân

Subsidie voor fysieke investeringen in Fryslân

11 april 2022

Op maandag 4 april is de subsidieregeling Fysieke Investeringen - Fryslân 2022 geopend. Deze subsidieregeling is bedoeld voor landbouwers gevestigd in de provincie Fryslân en opengeste

Hoge landbouwsubsidie uit het Economisch Herstelfonds

Hoge landbouwsubsidie uit het Economisch Herstelfonds

5 november 2021

Op maandag 6 december wordt de subsidie ‘Investeren in groen-economisch herstel’ geopend. Dit is een subsidie uit het Economisch Herstelfonds (EHF).

Bepaal je voerstrategie en stuur op voersaldo

Bepaal je voerstrategie en stuur op voersaldo

5 oktober 2021

Hoe ga je nu om met de hoge krachtvoerprijzen? En welke doelen stel je vast en wat geef je jouw voeradviseur deze winter mee? Laat je leiden door data, je gevoel kan misleidend zijn.

Meer melken uit ruwvoer

Meer melken uit ruwvoer

2 april 2021

Het kan geen kwaad om af en toe even stil te staan bij de basis van het verdienmodel van de melkveehouderij. ‘Efficiënt van (ruw-)voer naar melk’, daar moet het om draaien.