Jelmer Sietzema

Jelmer Sietzema

Bedrijfskundig adviseur

Als bedrijfskundig adviseur is het de kunst om alle beschikbare informatie aan elkaar te knopen. Hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en op basis daarvan tot een passend advies te komen. Vanuit mijn praktische achtergrond als veevoeradviseur met inmiddels een brede financiële ervaring versta ik deze kunst en lever ik graag mijn bijdrage aan een beter bedrijfsrendement.


Recente artikelen van Jelmer

Strategie en veerkracht: sleutelfactoren voor de toekomst  in de landbouw

Strategie en veerkracht: sleutelfactoren voor de toekomst in de landbouw

2 januari 2024

Het wordt steeds duidelijker dat er nu en de komende jaren nog veel gaat veranderen in de landbouw.

Inzichten van het European Dairy Farmers congres in Zweden (27-29 juni 2023)

Inzichten van het European Dairy Farmers congres in Zweden (27-29 juni 2023)

6 juli 2023

Tijdens het jaarlijkse congres van de European Dairy Farmers kunnen Nederlandse melkveehouders zichzelf vergelijken met hun Europese collega’s. We delen de bevindingen.

Kritiek Voersaldo: sleutel tot succes in liquiditeit en strategie

Kritiek Voersaldo: sleutel tot succes in liquiditeit en strategie

5 april 2023

Het jaar 2023 is begonnen met een correctie op de melkprijs en velen wacht nog een aanslag inkomstenbelasting. Liquiditeitsmanagement heeft daardoor weer meer aandacht nodig.

Bereid je voor op afbouw derogatie

Bereid je voor op afbouw derogatie

26 januari 2023

De afbouw van derogatie gaat een grote impact hebben op de rentabiliteit van de melkveesector en individuele bedrijven. Wat kan je doen om je hier tegen te wapenen?

Nieuw kengetal in BAS: kritiek voersaldo

Nieuw kengetal in BAS: kritiek voersaldo

30 juni 2022

Een nadere kennismaking met dit kengetal. Hoe zit het in elkaar? Wat zijn de voor- en nadelen? En om te beginnen: Wat zijn de verschillen tussen KVS en de Kritieke MelkOpbrengst(KMO)?