Banner

Nieuwe investeringsregeling POP3+ opengesteld

1 december 2022 | Door:  Willem Sikkema

Vandaag  wordt er een nieuwe investeringsregeling (POP3+) opengesteld. Deze subsidie is vergelijkbaar met de eerdere regelingen uit het Economisch Herstelfonds. Voor de investeringsregeling is in Nederland een budget beschikbaar van 14 miljoen euro. De subsidie kan aangevraagd worden tot en met 31 januari 2023.

Categorieën:

Je kunt subsidie krijgen voor 26 soorten investeringen in de volgende categorieën:

Precisielandbouw en Smart Farming
Digitalisering
Water, droogte, verzilting
Duurzame bedrijfsvoering
Natuur inclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Bij de nieuwe investeringsregeling zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de voorgaande regelingen uit het Economisch Herstelfond. Het subsidiebedrag wordt verlaagd van 60 naar 40 procent en er is geen verhoogd subsidiepercentage meer voor jonge landbouwers.  Daarnaast zijn elektrische shovels en heftrucks uitgesloten.

Een lijst met de verschillende investeringen vind je hier: Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies (rvo.nl)

De beoordeling gaat op basis van een puntensysteem. Elke investering wordt gewaardeerd met een bepaald aantal punten, waarbij de investeringen met het hoogste aantal punten kans maken op de subsidie. Een aanvraag voor subsidie kan voor maximaal twee nieuwe investeringen worden gedaan.

Het minimale subsidiebedrag is 20.000 euro en je kunt maximaal 150.000 euro aan subsidie krijgen.

Aanvragen?

Alfa ondersteunt  je graag bij het indienen van een aanvraag. Bij een aanvraag tot subsidie moet een offerte worden meegestuurd. Op het moment van subsidie-aanvraag mag nog geen opdracht zijn verstrekt of verplichtingen zijn aangegaan.

Heb je vragen of wil je meer informatie over deze regeling, neem dan gerust contact met ons op.

Willem Sikkema

Willem Sikkema

Bedrijfskundig adviseur

088 2532322 | wsikkema@alfa.nl


Meer over Willem