Banner

Veel kennisuitwisseling op onze jaarlijkse fruitteeltbijeenkomst 2020!

4 maart 2020 | Door:  Geert Hoeke

Dinsdag 3 maart vond de informatiebijeenkomst Fruitteelt 2020 plaats in IJsselstein. Met een goede opkomst van deelnemers, diversiteit aan actuele onderwerpen en veel ruimte voor vragen hebben we ingespeeld op de behoefte van de aanwezige fruittelers. We kijken dan ook met grote tevredenheid terug op een geslaagde informatiebijeenkomst voor de fruittelers.

Onderwerpen

De deelnemers werden door bedrijfskundige Jochem Lekkerkerker bijgepraat over kringlooplandbouw, mogelijke inrichting GLB en subsidies en fiscale voordelen bij bepaalde investeringen. Met aan het einde de oproep om als ondernemer goed na te denken waar je over 10 jaar wil staan en wat je vandaag daarvoor in gang kan zetten.
Daarna liet Roy van Dijk, fiscalist, de wijzigingen in het belastingstelsel passeren als opmaat naar fiscale consequenties bij verschillende ondernemingsvormen. Daarbij behandelde hij de VOF, BV en de hybride structuur als opmaat naar de ondernemerskeuze van stoppen, samenwerken of overdragen.
Tot slot inventariseerde Marion Hooijmaijers de lacunes bij de deelnemers op het gebied van salaris en personeel en alle wetgeving daarom heen. Van deze mogelijkheid werd gretig gebruik gemaakt en vele prangende vragen beantwoord.  
 

Nazit

Tijdens het nuttigen van het stamppottenbuffet werd in de gezellige nazit volop nagepraat en de laatste wetenswaardigheden uitgewisseld. Diverse deelnemers spraken de inleiders nog even aan om een verduidelijking op de presentatie of om aanvullende informatie. Kortom, een groot compliment voor de deelnemers voor hun vragen en inbreng. Onze dank aan de inleiders, de inzet van onze medewerkers om dit allemaal mogelijk te maken en onze vaste cateraar IdeaalCatering uit Lopik.


Presentatie

De presentatie is na 12 maart a.s. hier te downloaden.
 

Tweede bijeenkomst

Kon je er niet bijzijn?
Op 12 maart vindt er een soortgelijke bijeenkomst plaats bij Natuurlijk GRUUN, Zijveling 1 in Ommeren.
Inloop vanaf 16.30 uur en start om 17.00 uur. Afsluiting met stamppottenbuffet.
Inschrijven? Klik hier.  

Geert Hoeke

Geert Hoeke

Manager agrarisch team

0882532957 | ghoeke@alfa.nl


Meer over Geert