Banner

Tijdig aanmelden voor waterverdund mest uitrijden

14 februari 2020 | Door:  Koos van Eck

Een nieuw mestseizoen staat voor de deur. Vanaf 16 februari mag je weer mest uitrijden. Sinds 2019 is het verplicht om drijfmest of vloeibare zuiveringsslib niet langer op de grond, maar in de grond aan te wenden. Deze maatregel is genomen om de ammoniak emissie te beperken bij het bemesten. Echter voor het uitrijden op klei- en veengronden is een uitzondering gemaakt. Op deze grond mag er wel gebruik gemaakt worden van een sleepvoet bemester als je voldoet aan onderstaande voorwaarden. Op zand- en löss gronden is het al sinds 2012 verboden om mest uit te rijden met de sleepvoet bemester.

Voorwaarden gebruik sleepvoet bemester

Verantwoordelijkheid bewijslast

Vanaf 2021 wil de overheid doormiddel van digitale registratie tot in detail kunnen controleren. Maar doordat deze technieken momenteel nog onvoldoende in productie zijn, laat de overheid het momenteel nog bij de plicht door de mest met minimaal 33% te verdunnen met water. Bij controle moet de veehouder een geloofwaardig verhaal hebben. Een paar voorbeelden ter ondersteuning van de bewijslast:

Vanaf 1 januari tot en met 31 augustus kan je via mijn.rvo.nl aanmelden voor water verdund uitrijden van mest. Doe dit voordat je de eerste keer gebruikt maakt van de sleepvoet bemester. Voor de ondertekening heb je TAN-codes nodig. Neem contact op met jouw adviseur van Alfa voor hulp bij aanmelding of advies. Met meer dan 30 vestigingen zijn we altijd dichtbij.

Koos van Eck

Koos van Eck

Bedrijfskundig adviseur

088 2532954 | kvaneck@alfa.nl


Meer over Koos