Banner

Subsidie MKB advies voucher

27 maart 2023 | Door:  Herald Aalderink

Ondernemers in de provincie Drenthe, die hun bedrijf willen ontwikkelen of overdragen kunnen in 2023 en 2024 een subsidie aanvragen voor de benodigde advieskosten. De provincie Drenthe heeft hiervoor de regeling “Subsidie MKB advies voucher” opengesteld. De regeling is bedoeld voor zowel agrarische bedrijven als MKB-bedrijven.

Doel

Het doel van de regeling is het stimuleren van de Drentse economie. Door gebruik te maken van een zogenaamde kennisleverancier, zoals bijvoorbeeld een accountantskantoor, kunnen ondernemers gestimuleerd worden tot ontwikkeling en/of overdracht van hun bedrijf. Het advies ten behoeve van en bedrijfsontwikkeling moet aansluiten op tenminste één van de thema’s Groen, Slim en Impact. Meer informatie over de onderwerpen binnen de verschillende thema's vind je op de website van de Provincie Drenthe,

Advieskosten met betrekking tot bedrijfsoverdrachten en het verbreden, verduurzamen en automatiseren van jouw bedrijf vallen binnen de strekking van deze regeling. Dit betekent, dat o.a. werkzaamheden inzake rendementsberekeningen en financieringsaanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen, een boerderijwinkel en melkrobots subsidiabel zijn.

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten met een minimum van 1.000 euro en een maximum van 3.000 euro. Het subsidiebudget wordt jaarlijks vastgesteld. Subsidieverlening vindt plaats onder het motto wie het eerst komt, wie het eerst maalt.  

Voorwaarden van de subsidieregeling

De subsidie moet aangevraagd worden vóórdat de advieskosten gefactureerd worden. Aanvragen kunnen tot en met 1 december 2024 worden ingediend.

Aandachtspunten

Bij het indienen van de aanvraag moeten o.a. een offerte van de advieskosten en een projectplan, waarin het bedrijf en de adviesbehoefte van de aanvrager worden beschreven, meegezonden worden.  

Voor vragen over deze subsidieregeling of voor het indienen van een aanvraag kun je contact opnemen met Herald Aalderink

Herald Aalderink

Herald Aalderink

Bedrijfskundig adviseur

088 2532202 | haalderink@alfa.nl


Meer over Herald