Banner

Familiebedrijf VOF de Groote is overgedragen naar zonen Rene en Erik de Groote en wordt voortgezet in de BV

4 januari 2021 | Door:  Jan van der Vegt

Ooi’t zijn Jantinus en Aaltje de Groote begonnen met een klein schapenhouderijbedrijf. Daarnaast hebben ze ook mensen met een sociale beperking voor korte- of langere termijn thuis opgevangen, geïntegreerd in het gezin. Om deze mensen na verloop van tijd te kunnen laten her-integreren in de maatschappij, werd dagbesteding in hun bedrijf aangeboden. Een schapenhouderij annex zorgbedrijf met een diepe maatschappelijke functie op het eigen bedrijf, hoe mooi is dat?

Het begon in Tiendeveen

De combinatie schapenhouderij, dagbesteding en zorgverlening bleek goed bij elkaar te passen. Intussen groeide de schapenhouderij- tak gestaag en kwamen er ook meer cliëntele bij. Zonen René en Erik is de betrokkenheid van beide facetten van het bedrijf met de paplepel ingegeven. Ze hebben het bedrijf letterlijk helpen opbouwen en uitbreiden naar nog twee locaties. Dit kon alleen nadat zij vroegtijdig hadden besloten om ook hun aandeel in de zorg te willen bijdragen.

Certificeringen

Dit ging natuurlijk niet zomaar. De zorgzaken- en -taken dienden steeds professioneler te worden opgezet. Het bedrijf de Groote wilde zich graag laten certificeren middels de benodigde opleidingen in de zorg, zodat zij professionele hulp konden blijven bieden in samenspraak met andere hulpverlenende instanties als de GGD en IGZ-instellingen, maar ook met verzekeraars in de zorgsector. Hun onderneming is sinds 2019 HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) gecertificeerd. Met deze certificering kunnen zij aantonen dat er kwalitatief goede zorg wordt verleend en dat ze daarmee voldoen aan een kwaliteitstandaard.

Schapenhouderij als belangrijke pijler

De schapenhouderij en lammertijd blijkt heel geschikt te zijn voor dagbesteding van cliëntele. Daarnaast hebben schapen en lammeren driekwart van het jaar natuurlijk landerijen nodig voor hun eigen levensonderhoud. Hiervoor zijn weides benodigd en middels vele contacten met andere agrarische bedrijven, worden deze weides begraast en moeten de schapen uiteraard gezond worden gehouden. Er zijn daarmee vele uiteenlopende taken in de schapenhouderij waarin cliëntele worden meegenomen en waarin zij hun aandeel in kunnen verrichten.

Drie locaties

Al enkele jaren geleden zijn er in opvolging twee locatie bijgebouwd, zodat Erik met zijn echtgenote Maaike in Nieuweroord cliënten kan opvangen, zoals Rene dat met zijn echtgenote Suzanne doet op de locatie in Stuifzand. Drie zorglocaties zelfstandig opzetten, inrichten en in samenspraak met elkaar managen in combinatie met de schapentak vergt een goede onderlinge communicatie en tevens bepaalde werkafspraken. Daarnaast is de administratieve druk, mede vanuit regelgeving, de laatste jaren enorm toegenomen, waardoor dit aspect steeds zwaarder gaat wegen in de bedrijfsvoering.
Een uitdaging voor de toekomst waarbij de invulling van de zorgfunctie van het bedrijf de laatste jaren meer- en meer op de voorgrond verkeert.

Overig takenpakket

Naast de schapenhouderij worden er ook diverse andere activiteiten aangeboden, zoals onderhoudswerkzaamheden en nieuwe dingen maken of opknappen. Vorig jaar is er op de locatie van René een nieuwe werkplaats gebouwd, waar verschillende bouwtechnische zaken met cliëntele worden ondernomen. Momenteel staat er een oldtimer die wordt opgeknapt. Er wordt van alles ondernomen om de cliënten een afwisselend takenpakket te kunnen aanbieden, om daarmee hun verblijf zo aangenaam mogelijk te laten zijn.

Bedrijfsoverdracht in de BV

Vorig jaar werd duidelijk dat beide zonen het bedrijf graag willen overnemen van hun ouders en hun eigen locaties willen uitbreiden en professionaliseren, zodat verschillende typen zorg aangeboden kunnen worden. Om diverse redenen is gekozen voor de organisatiestructuur van de BV. Aansprakelijkheid en fiscaliteit spelen daarin een doorslaggevende rol. “Alfa Accountants en Adviseurs heeft voor ons in het proces van overdracht een belangrijke rol gespeeld”, geven de beide heren aan. “Vele bedrijfstechnische- en interpersoonlijke zaken zijn tijdens het proces van bedrijfsoverdracht aan de orde geweest. Het is prettig te weten hoe het financiële perspectief eruit komt te zien na overdracht. Daarnaast vinden we het ook belangrijk, dat onze ouders het goed hebben nadat zij zijn uitgetreden. Ze hebben er jaren hard voor gewerkt en wij willen het bedrijf graag voortzetten.”

Visie voor de toekomst

René en Erik vertellen dat ze beiden graag verder willen bouwen aan hun eigen locatie. “Onze behoefte is dat een ieder ook z’n eigen invulling kan geven aan verschillende accenten in de bedrijfsvoering. Uiteraard blijven we elkaar helpen op de verschillende locaties en we hebben zeker ook blijvend ambities in de schapentak. Dit blijft voor ons een belangrijk onderdeel in de dagbesteding met cliënten en die zullen we niet zomaar loslaten. Daarnaast vinden we het prettig om enkele keren per jaar met onze contactpersonen van Alfa om tafel te zitten en te spiegelen over strategische- en fiscale vraagstukken. Zij kunnen ons verder helpen om onze ambities zo goed mogelijk in te vullen. We willen aan de financiële kant graag ontzorgd worden, zodat wij bezig kunnen zijn met de zorg die wij willen geven.”

Jan  van der Vegt

Jan van der Vegt

Relatiemanager

088 2533088 | jvdvegt@alfa.nl


Meer over Jan