Banner

Levenstestament oplossing bij ontbreken schenkingstraditie

8 oktober 2021 | Door:  Gerrald Heijnen

We gaan alweer richting het einde van het jaar, het moment voor veel mensen om hun jaarlijkse schenkingen te (her)overwegen. Schenkingen aan goede doelen, maar ook aan de kinderen. Dit wordt vaak gedaan om belasting te besparen. Om vermogen van de ene naar de andere generatie over te brengen wordt vaak gebruik gemaakt van de vrijstellingen voor schenkbelasting.

Belastingvrij schenken

In 2021 mogen ouders € 1.000 meer belastingvrij schenken aan hun kinderen dan in voorgaande jaren, te weten totaal € 6.604. Ook aan anderen mag dit jaar meer belastingvrij geschonken worden dan anders, namelijk € 3.244.
Is uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud? Dan mag er éénmalig een hoger bedrag belastingvrij worden geschonken, afhankelijk van de besteding van het geschonken bedrag.

De reden van het schenken is dus vaak: belasting besparen. Maar wat nu als een ouder niet meer wilsbekwaam is en dus niet meer zelf kan beslissen over het doen van de schenkingen? Kunt u dan nog wel schenken aan uw (klein)kinderen? 

Dit blijkt helaas heel vaak niet mogelijk….

Bewind

Als iemand niet meer in staat is om zelf beslissingen te nemen dan kan de kantonrechter bewind instellen over het vermogen zodat de bewindvoerder deze in de toekomst kan nemen. De kantonrechter zal dus een bewindvoerder benoemen die de financiële belangen behartigt. Meestal is dat de partner en als er geen partner (meer) is, een kind of meerdere kinderen.

Stel nu dat een ouder inmiddels onder bewind is geplaatst en dat de andere ouder wil schenken aan de kinderen.

De rechter die het verzoek moet beoordelen met zich aan de ‘Aanbevelingen meerderjarigenbewind’ houden zoals deze ook gelden voor professionele bewindvoerders. Daaruit volgt dat schenkingen uit iemands vermogen die niet zelf diens wil kan bepalen slechts zijn toegestaan als een schenkingstraditie wordt aangetoond en het liquide vermogen van de onder bewind gestelde niet minder wordt dan € 30.000. 

Schenkingstraditie

Een schenkingstraditie kan doorgaans alleen worden aangetoond als er in het verleden ook geregeld werd geschonken. Dat betekent dat er sprake moet zijn van een herhalende handeling van de onder bewind gestelde ouder voorafgaand aan het bewind. Denk hierbij aan een ouder die vóór de bewindvoering al elk jaar een jaarlijkse donatie aan een goed doel gaf. Of als de ouder bijvoorbeeld elk jaar een schenking aan het kind deed ter grootte van de jaarlijkse schenkvrijstelling.

Als er sprake is van een dergelijke schenkingstraditie, dan is er volgens de kantonrechter geen reden om van dit gebruik af te wijken. Vooropgesteld dat door deze traditie voort te zetten niet het vermogen dusdanig klein wordt dat de verzorging van de ouder in gevaar komt.

Als deze traditie er echter niet is, dan wordt vaak geen toestemming verleend voor de schenkingen. Helaas is dit het oordeel van de rechter in heel veel gevallen van (voorgenomen) schenkingen vanuit het vermogen van een onder bewind gestelde.

Een oplossing is het levenstestament

Het (tijdig!) tijdens leven opstellen van een levenstestament kan een hoop problemen voorkomen. Op deze manier kan bewindvoering inclusief strenge spelregels worden voorkomen en is er meer flexibiliteit aanwezig voor het doen van schenkingen in de toekomst.

Kan Alfa je verder helpen?

Wij adviseren je om een levenstestament op te stellen en hierin aan te geven wie er beslissingen mag nemen als je dat zelf niet meer kunt. Wil je hulp bij het opstellen van een levenstestament? Neem dan contact op!

Dit artikel is geschreven door Yvonne van Zutphen, die inmiddels niet meer bij ons in dienst is.