Banner

Column: De goeden lijden onder de kwaden

5 november 2018 | Door:  Teus van de Bospoort

In een briefje bij de miljoenennota 2019 kondigt de regering aan dat ze schulden die DGA’s aan hun BV hebben fors wil aanpakken. Vervolgens wordt de maatregel een beetje verzacht omdat de afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaat. Moet ik hieruit afleiden dat er dus verband is tussen die twee zaken? Was de maatregel voor de DGA schulden mede bedoeld om de afschaffing van de dividendbelasting te financieren?

Inmiddels heeft de staatssecretaris dus aangekondigd de maatregel te willen verzachten. Schulden die aangegaan zijn voor de eigen woning worden ongemoeid gelaten. Zoals er voor de maatregel op zich geen zinvolle reden is, is er ook voor deze “verzachting” geen zinvolle reden. Waarom alleen voor eigen woning schulden? Er zijn nog tig andere valide en legitieme redenen waarom een DGA geld leent bij zijn eigen BV.
Deze maatregel noodzaakt een DGA er toe duur geld te lenen bij de bank en de geldmiddelen van de BV renteloos te stallen bij de bank. Sponsoring van het bankwezen dus.

Natuurlijk is het legitiem, en is het zelfs de plicht van de belastingdienst, om excessen aan te pakken. Dat is zij verplicht tegenover de goedwillende belastingbetaler. Daarvoor is echter geen wetswijziging nodig. De huidige wet biedt daarvoor voldoende ruimte. Dit blijkt recent weer uit een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 4 oktober 2018. In deze uitspraak vindt de belastingdienst de rechter aan haar zijde en wordt er geheven over € 12 miljoen. Opbrengstje van € 3 miljoen aan AB heffing dus.

Als reden voor de aangekondigde wetswijziging kan ik alleen bedenken: we gaan het de belastingdienst makkelijker maken. Ze hoeft niet meer uit haar luie stoel te komen. We nemen een fictie op in de wet en de computer kan vervolgens de aanslagen opleggen. Waar blijft het rechtvaardigingsbeginsel in de fiscale wetgeving?

Ik verwacht dat we nog het nodige gaan horen over dit bizarre idee.

 

Teus van de Bospoort

Teus van de Bospoort

Directeur

088 2531426 | tvdbospoort@alfa.nl


Meer over Teus