Banner

Weet jij al wat het nieuwe GLB in 2023 voor je bedrijf betekent?

11 oktober 2022 | Door:  Marloes ter Woerds

In 2023 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Tot nu kende we het systeem van betalingsrechten, dit verdwijnt per 1 januari 2023. Vanaf deze datum ontvang je een basispremie op basis van het aantal hectares welke je in gebruik hebt. Om voor deze basispremie in aanmerking te komen moet je aan enkele voorwaarden (conditionaliteiten) voldoen.

Daarbovenop kun je een extra vergoeding ontvangen door te kiezen uit een lijst van eco-activiteiten. Je kiest de eco-premie die bij jou past: brons, zilver of goud. Alfa heeft een rekentool ontwikkeld om samen te bekijken welke activiteiten goed bij jouw bedrijf passen.

Ervaringen

Bedrijfskundigen Henriëtte Kramer-Brunink, Evert Hekman en Marloes ter Woerds hebben al de nodige gesprekken met klanten gevoerd over dit nieuwe GLB beleid.

Henriëtte: “Wij beginnen vaak met het maken van een inschatting op basis van het huidige bouwplan. Samen met de ondernemer kijken we daarna welke aanpassingen in het bouwplan kunnen bijdragen aan een extra premie en of dit past bij de ondernemer en het bedrijf.

Evert: “Nog niet elke ondernemer is bezig met het teeltjaar 2023, maar een extra betaling op de hectaretoeslag van 60 of 200 euro per hectare kan veel verschil maken. Wij merken dat veel ondernemers vaak positief verrast zijn in hoeverre ze al aan de basiseisen en de voorwaarden voor de eco-regeling voldoen”.

Marloes: “Het nieuwe GLB, samen met het 7e actieprogramma Nitraat en de afbouw van de derogatie de komende jaren zorgt voor een grote uitdaging bij veel ondernemers. Door de verplichte bufferstroken in het 7e actieprogramma Nitraat, voldoe je vaak al grotendeels aan de (basis-)voorwaarden voor het nieuwe GLB.”

Deelnamemelding

Gezien het late moment van besluitvorming is de aanmelding voor de basisbetaling en eco-regeling eenmalig van 1 maart tot en met 15 mei (via de Gecombineerde Opgave). De jaren erna zal de deelnamemelding eerder zijn. Hierbij moet je opgegeven of en welke eco-activiteiten je wilt toepassen op je percelen. Wat past het beste bij jou en jouw bedrijfssituatie? Het is raadzaam om daar nu al inzicht in te krijgen. Daarbij worden ook de gevolgen voor het mestbeleid, zoals afbouwen van derogatie, meegenomen. Wil je nog aanpassingen doorvoeren in je bouwplan voor 2023, onderneem dan nu actie.

Bedrijfskundigen Henriëtte, Evert of Marloes helpen je hier graag bij.  Neem voor meer informatie contact op.

Marloes ter Woerds

Marloes ter Woerds

Bedrijfskundig adviseur

088 2531253 | mterwoerds@alfa.nl


Meer over Marloes