Banner

Waarom duurzaam ondernemen juist nu belangrijk is voor het mkb

22 juni 2021 | Door:  Lammert Koning

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een kwestie van vooruitdenken, zeker in onzekere tijden als de coronacrisis. Het mkb werd geconfronteerd met de 1,5 metersamenleving en gedwongen zich hierop aan te passen. Hoe moet ik mijn verdienmodel aanpassen en op welke manier kan het personeel veilig en gezond hun werkzaamheden uitvoeren? De coronacrisis kan worden opgepakt als een kans voor een duurzamere economie. Het aanpassingsvermogen van de ondernemers is danig op de proef gesteld. Duurzaam ondernemen is daarbij geen speerpunt geweest voor de ondernemers. Als samenleving zullen we meer belang moeten gaan hechten aan het behoud van onze planeet.

Mkb kan als belangrijke speler/motor van de economie duurzame verandering in gang zetten

Bij duurzaam ondernemen wordt vaak gedacht aan grote investeringsbedragen, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn waarbij te denken valt aan de keuze voor groene energie of het kiezen voor lokale producten. Op de korte termijn is duurzaam ondernemen een investering maar op de langere termijn zal het kostenbesparingen opleveren zoals lagere energie-en afvalkosten. Daarnaast zal een onderneming daardoor aantrekkelijker zijn voor investeerders en financiële dienstverleners.
Een ondernemer die met korte termijnzaken bezig is kan doorpakken en de langere termijnzaken anders regelen waarbij gedacht kan worden aan zaken als klimaatverandering, digitalisering en vitaliteit van de werknemers. Duurzaam ondernemen betekent ook innoveren en kansen grijpen.

Mkb-ondernemers zijn de motor van de economie

Ondernemers kunnen sneller actie ondernemen dan overheden en begrijpen de productieketen en de consument. Bovendien zijn ze creatief.
Samenwerking tussen overheden, en tussen bedrijven is uitermate belangrijk. Het delen van kennis, inzicht en vragen met elkaar. Samen kom je dichterbij een werkzame oplossing.

Een ander belangrijk punt is om klanten en werknemers te vertellen wat de onderneming al doet aan duurzaam ondernemen. Mogelijk is menig bedrijf dan al duurzamer dan ze denken. Duurzaamheid zit soms in kleine veranderingsprocessen en hoeft niet gepaard te gaan met complexe en tijdrovende processen. Laat klanten en leveranciers weten waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Mogelijk worden ze geïnspireerd om dat voorbeeld te volgen. Want duurzaam ondernemen, ook dat doe je samen.

Lammert Koning

Lammert Koning

Senior klantbeheerder/ accountancyverantwoordelijke

088 2531607 | lkoning@alfa.nl


Meer over Lammert