Banner

Subsidieregeling Productieve investeringen landbouw Friesland en Groningen

5 januari 2024 | Door:  Henk Kroeze

Op 22 januari 2024 wordt de subsidieregeling "Productieve Investeringen Landbouw" geopend in de provincies Groningen en Friesland. Deze subsidie is gericht op (jonge) landbouwers die hun bedrijf willen verduurzamen en sluit op 12 februari 2024.

Ondersteuning voor duurzaamheid

De provincies Groningen en Friesland stellen deze subsidie beschikbaar om landbouwers te ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijf, bijvoorbeeld door het aanschaffen van moderne installaties en machines. Met deze investering lever je een bijdrage aan milieu- en klimaatdoelen of dierwelzijn. Voor jonge landbouwers (jonger dan 40 jaar) bedraagt het subsidiepercentage 55 procent, voor andere landbouwers is dit 40 procent van de subsidiabele kosten.

Subsidie voor machines en installaties

Je kunt subsidie krijgen voor de kosten van nieuwe machines en installaties. In het openstellingsbesluit is een lijst opgenomen met alle machines en installaties die in aanmerking komen voor deze subsidie. De investeringen voor machines of installaties zijn opgedeeld in vier categorieën: water, biodiversiteit en biologische bestrijding, energie en klimaat, en precisielandbouw.
Lees hier alle informatie die je nodig bent voor de subisidieaanvraag voor Groningen.
Lees hier alle informatie die je nodig bent voor de subisidieaanvraag voor Friesland.

Tendermethode

Voor deze subsidie wordt gebruikgemaakt van een tendermethode. Bij deze subsidievorm worden de aanvragen pas na de sluitingsdatum beoordeeld. Alle volledige aanvragen worden gerangschikt op basis van het aantal behaalde punten. De projecten met de hoogste score komen als eerste in aanmerking voor de subsidie.

Voorwaarden voor aanvraag

Om in aanmerking te komen, moet je voldoen aan specifieke voorwaarden:

Subsidiekansen benutten?

Voor vragen over deze regeling of ondersteuning bij het indienen van een aanvraag kun je contact opnemen met Wouter Vieveen.

Henk Kroeze

Henk Kroeze

Bedrijfskundige

088 2532231 | hkroeze@alfa.nl


Meer over Henk