Banner

Informatieplicht Energiebesparing

29 april 2019 | Door:  Patrick Grit

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen die jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit jaar zijn er een aantal veranderingen in deze regelgeving doorgevoerd.

In 2019 is voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit verbruiken of meer dan 25.000 m3 de informatieplicht energiebesparing ingevoerd. Een aantal inrichtingen zijn vrijgesteld van deze informatieplicht, dit zijn:

De overige bedrijven dienen uiterlijk 1 juli 2019 via eLoket op www.rvo.nl een rapportage in te voeren om aan de informatieplicht te voldoen. Via deze website is ook te zien welke energiebesparende maatregelen er door de overheid zijn aangewezen die binnen 5 jaar terugverdiend zijn. Op basis van hetgeen door jou gerapporteerd is kan de gemeente waar jouw onderneming gevestigd is een controle uitvoeren of je voldoet aan de informatie- en energiebesparingsplicht.

Mocht  je vragen hebben met betrekking tot de informatieplicht dan kun je contact opnemen met Patrick Grit.

Patrick Grit

Patrick Grit

Klantbeheerder

088 2531612 | pgrit@alfa.nl


Meer over Patrick