Banner

Provincie Drenthe opent nieuwe subsidieregeling voor oplossingen bij netcongestie

8 januari 2024 | Door:  Henk Kroeze

Bedrijven die een oplossing zoeken voor belemmeringen door netcongestie kunnen vanaf 15 januari 2024 gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling. In totaal bevat de subsidieregeling een budget van
een miljoen euro, hiervan is honderdvijfigduizend euro beschikbaar voor haalbaarheidsstudies, Vierhonderdvijftigduizend euro voor individuele batterijoplossingen en vierhonderdduizend euro voor overige oplossingen.

Wat is netcongestie?

Netcongestie is filevorming op het elektriciteitsnet, doordat er meer vraag naar capaciteit op het net is dan de kabels en stations aan kunnen. Hierdoor kunnen nieuwe projecten met zonnepanelen op dak en land en windenergie niet worden aangesloten en bedrijven kunnen niet elektrificeren, uitbreiden of zich vestigen in Drenthe. De provincie werkt via het Drents Actieprogramma Netcongestie (DAN) onder meer aan de uitbreiding van het net.

De nieuwe regeling vervangt tweede oude subsidieregelingen, die per oktober 2023 niet meer aan te vragen zijn. De belangrijkste wijziging in de nieuwe regeling is, dat er in de voorwaarden en subsidieplafonds onderscheid wordt gemaakt tussen individuele batterijoplossingen en andere oplossingen voor netcongestie. Daarnaast is gekozen om beide regelingen in één nieuwe regeling te combineren.

Voor individuele ondernemers ligt de aanvraag van subsidie op de aanschaf van een accu het meest voor de hand. Het subsidiepercentage bedraagt dertig procent met een maximum subsidiebedrag van vijftigduizend euro per aanvraag.

Aanvragen kunnen tussen 15 januari 2024 en 31 december 2025 ingediend via het subsidieloket van provincie Drenthe. Voor meer informatie over deze regeling of wanneer wij jouw aanvragen mogen verzorgen, kun je contact opnemen met Henk Kroeze.

Henk Kroeze

Henk Kroeze

Bedrijfskundige

088 2532231 | hkroeze@alfa.nl


Meer over Henk