Banner

“Kunnen jullie mij het een en ander ophelderen over de vaststelling van de hoogte van het gebruikelijk loon vanaf 1 januari 2023?”

24 april 2023 | Door:  Frank Kerkhof

Hallo, mijn naam is Lanny Flipsen en ik ben met mijn installatiebedrijf onlangs van een eenmanszaak naar een besloten vennootschap overgestapt, namelijk: Flipsen Installatietechniek BV. De aandelen in deze BV worden gehouden door mijn personal holding; zijnde: Flipsen Beheer BV.

Nu heb ik vernomen dat er wat speelt over de vaststelling van de hoogte van het gebruikelijk loon vanaf 1 januari 2023. Kunnen jullie mij het een en ander ophelderen over dit begrip? Alvast bedankt!

Als je een belang van 5 procent of meer (een aanmerkelijk belang) in een besloten vennootschap (een BV) bezit, word je door de fiscus gekwalificeerd als directeur-grootaandeelhouder (dga) van dat bedrijf. Hierdoor moet de dga in de loonaangifte een salaris opgeven dat gebruikelijk is voor zijn functie en werkzaamheden. Het zijn van een dga betekent dat er verschillende manieren zijn om aan inkomsten te komen uit de onderneming. Dit kunnen zijn dividenduitkeringen, een schuld van de dga in rekening-courantkrediet van de BV en het ontvangen van salaris. Ondanks al deze inkomstenbronnen is het optimaliseren van het loon altijd verstandig om te doen om zo minder inkomstenbelasting te hoeven betalen. En dáár zit vaak het vraagstuk.

Hierover leggen wij bij Alfa je op een overzichtelijke manier uit wat het gebruikelijk loon precies inhoudt en wat de grote veranderingen zijn in 2023 ten opzichte van voorgaande jaren.

Het gebruikelijk loon voor een dga is door de Belastingdienst in de wet opgenomen om te voorkomen dat dga's zichzelf een schijntje loon uitkeren. Wat in box 1 tegen een verhoogd tarief van 49,5 procent vanaf 73.031 euro valt. Tot dit bedrag wordt er 36,93 procent belasting geheven.

In box 2, waar de inkomsten uit een aanmerkelijk belang worden belast, worden dividenduitkeringen privé tegen 26,9 procent belast. Aanzienlijk lager dus. Maar dan heeft de BV natuurlijk al wel vennootschapsbelasting betaald. Dit weet de Belastingdienst natuurlijk zelf ook en vandaar wordt een loonuitkering van óf de meestverdienende werknemer uit de BV of het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking, vaak een andere directeur-grootaandeelhouder of een medewerker van de BV met een hoge functie. Daarnaast telt de bijtelling voor de auto van de zaak mee voor de hoogte van het gebruikelijk loon.

In een normale situatie dient in 2023 het gebruikelijk loon minimaal het hoogste bedrag te zijn van de volgende drie bedragen (de doorgehaalde tekst verviel per 1 januari 2023 maar gold hiervoor nog):

Voor 2023 was een salaris van 75 procent van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking ook akkoord als een gebruikelijk loon. Dit is de zogenaamde doelmatigheidsmarge. Deze is met ingang van 2023 afgeschaft. Dit betekent dat in plaats van het vergelijk met 75 procent van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, een vergelijk gaat plaatsvinden met 100 procent. Doordat deze regeling niet meer van kracht is, zou dit ervoor zorgen dat de dga dus een hoger box 1-inkomen krijgt, wat weer tot hogere belastinglast leidt.

Doorbetaald loonregeling

De Wet op de loonbelasting kent met de doorbetaald loonregeling een bijzondere regeling. Deze regeling komt erop neer dat een inhoudingsplichtige wordt geacht niet alleen het door hem verschuldigde loon van een werknemer te verstrekken, maar ook het loon dat aan deze werknemer toekomt van een andere inhoudingsplichtige. Als je werkzaamheden verricht voor je “eigen” BV-structuur, kun je ten aanzien van het gebruikelijk loon een afspraak met de Belastingdienst maken die dan wordt verloond door je personal holding BV, maar ook geldt voor Flipsen Installatietechniek BV.

Er zijn dus een aantal belangrijke tips/aandachtspunten waar op gelet moet worden en die je kunnen helpen. Bij Alfa kunnen wij dit natuurlijk voor je doen en uitzoeken per situatie waar jij en de BV zich in bevinden.

Kom gerust langs voor een kopje koffie of een digitale afspraak, dan hebben we het hier eens over. Je bent van harte welkom bij Alfa in Ede, maar we komen ook graag bij jou. Wij hebben de kennis en kunde in huis om je te voorzien van een correct en helder advies.

Frank Kerkhof

Frank Kerkhof

Directielid en fiscalist

088 2531024 | fkerkhof@alfa.nl


Meer over Frank