Banner

Vraag maar Raak: is de bv als rechtsvorm in 2023 nog interessant voor jou als ondernemer?

22 december 2022 | Door:  Frank Kerkhof

‘’Ik (Albert-Jan) ben 53 jaar en heb een eigen bakkerij. Deze bakkerij exploiteer ik vanuit een BV. Vanwege mijn hoge jaarwinst heb ik vorig jaar mijn rechtsvorm van éénmanszaak naar BV gewijzigd om daarmee belasting te besparen. Ik las recent over de gewijzigde wetgeving ten aanzien van de BV. Graag hoor ik van jullie de belangrijkste wijzigingen waar ik rekening mee dien te houden.

In deze rubriek antwoorden onze specialisten op jullie vragen. Heb je een vraag voor één van onze specialisten, laat het ons dan weten.

Deze maand beantwoordt fiscalist Marco van Voorst een vraag of de BV als rechtsvorm in 2023 nog interessant is voor u als ondernemer.

Beste Albert-Jan,

Wat leuk dat jij mij vraagt of de rechtsvorm BV voor jou in 2023 nog interessant is. Ik benoem allereerst kort waarom de BV als rechtsvorm fiscaal interessant is. Vervolgens geef ik een aantal belangrijke wetswijzingen aan die van invloed zijn op uw onderneming. Daarna geef ik het antwoord op de vraag of de BV nog interessant voor je is.

Huidige situatie in 2022

Als ondernemer (DGA) word jij voor jouw werkzaamheden vanuit de BV verloond. Over dit zogenoemde DGA-salaris betaal jij 37% inkomstenbelasting. Als jouw belastbaar inkomen in box 1 hoger is dan circa € 70.000 betaal jij hierover 49,5% inkomstenbelasting. Daarnaast betaalt de BV over de gerealiseerde winst (na aftrek van het DGA-salaris) vennootschapsbelasting. Tot een winst van
€ 395.000 bedraagt dit percentage vennootschapsbelasting 15%. Over het meerdere is 25,8% vennootschapsbelasting verschuldigd.

Daarnaast ben jij als aandeelhouder van de BV in box 2 26,9% inkomstenbelasting verschuldigd op het moment dat de BV de winst aan jou uitkeert. Het gecombineerde tarief (lage tarief vennootschapsbelasting + inkomstenbelasting box 2) dat jij verschuldigd bent, bedraagt daarmee ongeveer 38%. Echter, de belastingheffing in box 2 kan je uitstellen door de winstreserves in de BV op te bouwen en vooralsnog niet uit te keren.

Verlaging schijfgrens vennootschapsbelasting per 2023

Per 2023 wordt deze zogenoemde tweede schijfgrens verlaagd van € 395.000 tot
€ 200.000. Ook wordt het lage tarief vennootschapsbelasting verhoogd van 15% tot 19%. Het effect hiervan is dat de belastingdruk voor de BV aanzienlijk wordt verhoogd. Het gecombineerde tarief wordt daarmee verhoogd van 38% tot circa 41%.   

Tip: als je als ondernemer geld uit de BV wenst te halen is een fiscale optimalisatie mogelijk tussen een aanvullende verloning op het DGA-salaris en een aanvulling via een dividenduitkering.

Doelmatigheidsgrens gebruikelijk loon vervalt per 2023

Bij het vaststellen van het DGA-salaris moet voldoen aan de daaraan gestelde wet- en regelgeving. Voor 2022 is bepaald dat het DGA-salaris tenminste 75% bedraagt van een werknemer met een vergelijkbare dienstbetrekking. De 75% norm komt per 2023 te vervallen, waardoor het salaris geheel gelijk moet zijn aan een werknemer met een vergelijkbare dienstbetrekking. Dit betekent dat in sommige gevallen het (te lage) DGA-salaris moet worden herzien en worden verhoogd. Ten aanzien van die verhoging vervalt daarmee de mogelijkheid belastingheffing uit te stellen.

Tip: beoordeel tijdig of de hoogte van het DGA-salaris voldoet aan de wet- en regelgeving, zodat een eventuele aanpassing tijdig kan worden doorgevoerd.

Invoering van tweede tariefschijf in box 2 per 2024

Het tarief (2022) box 2 voor belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang bedraagt 26,9%. Inmiddels is genoemd dat per 2024 waarschijnlijk een tweede schijf voor box 2 wordt geïntroduceerd. Het basistarief in box 2 bedraagt daarbij 24,5% voor de eerste € 67.000 aan inkomsten per persoon. Door invoering van een tweede schijf is over het meerdere inkomen in box 2 31% inkomstenbelasting verschuldigd.

Bovengenoemde wijziging wordt doorgevoerd om ondernemers te stimuleren winsten eerder uit de BV uit te keren tegen het lagere box 2 tarief. Deze wetgeving is om de volgende redenen nadelig:

Tip: het goed plannen van de dividenduitkering kan een aanzienlijk fiscaal voordeel opleveren.

Andere aspecten

Bovengenoemde fiscale wetswijzigingen maken de BV als rechtsvorm fiscaal minder snel aantrekkelijk. Ondanks deze wijzigingen blijft de BV een aantrekkelijke rechtsvorm. De onderstaande, niet- fiscale overwegingen, spelen daarbij eveneens een belangrijke rol voor ondernemers die:

Wij adviseren jou graag over de meest geschikte rechtsvorm die past bij jouw wensen als ondernemer. Wij gaan hierover graag met je in gesprek en kunnen je daarbij volledig ontzorgen.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of wil je door Alfa aanvullend advies over de rechtsvorm voor jouw onderneming? Neem dan contact met ons op.

Frank Kerkhof

Frank Kerkhof

Directielid en fiscalist

088 2531024 | fkerkhof@alfa.nl


Meer over Frank