Banner

Subsidie behoud grasland 2024

25 april 2024 | Door:  Tim Ruijs

De subsidie ‘Behoud grasland bij afbouw derogatie’ wordt weer opengesteld dit jaar, van 15 juli tot en met 26 augustus 2024. De subsidie is bedoeld om derogatiebedrijven te stimuleren om het areaal grasland te behouden.  Daarnaast is de subsidie een tijdelijke tegemoetkoming voor de extra kosten die bedrijven moeten maken vanwege de afbouw van de derogatienorm.

Op hoofdlijnen hetzelfde, enkele wijzigingen ten opzichte van 2023

De subsidieregeling is vergelijkbaar met vorig jaar (2023). Wel zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Demissionair landbouwminister Adema kondigt in zijn Plan van aanpak mestmarkt aan om de subsidie voor het behoud van het graslandareaal aan te passen aan de veranderende omstandigheden op de mestmarkt. De vergoeding wordt daarom waarschijnlijk verhoogd van 20 euro naar 50 euro per 10 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare terugval in mestplaatsingsruimte. Om dit mogelijk te maken is het budget extra verhoogd.

Bedrijven die in aanmerking komen

De subsidie is bedoeld voor bedrijven die in 2021 of 2022 een derogatievergunning hadden. In de volgende gevallen kun je aanspraak maken op de subsidie;

In het laatste geval kun je, ondanks dat in het voorgaande jaar geen derogatie is aangevraagd, dit jaar toch subsidie aanvragen. De voorwaarden zijn dan dat je in 2021 en 2022 een derogatievergunning had, en ook in 2024 een derogatievergunning moet hebben. Daarnaast is er de voorwaarde dat je in 2023 minimaal 80 procent grasland moest hebben.

Maximum de-minimissteun

De vraag blijft hoe groot het effect is van de verhoging van de vergoeding. De subsidie Behoud grasland valt namelijk binnen de landbouw de-minimisverordening. Dat betekent dat een individuele landbouwer over een periode van 3 jaar (2022, 2023 en 2024) maximaal 20.000 euro aan de-minimissteun mag ontvangen. Bij een verhoging van het subsidiebedrag zullen meer ondernemers tegen de maximale bovengrens aan lopen.

Alfa is dichtbij

Heb je vragen over de subsidie ‘Behoud grasland bij afbouw derogatie’, dan kun je altijd contact opnemen met de bedrijfskundig adviseur van jouw vestiging. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Lees ook:

Derogatie 2024: verdere afbouw normen, uiterlijk 29 februari aanvragen
Nieuw dit jaar: subsidie behoud grasland
Vraag de subsidie ‘Behoud grasland bij afbouw derogatie’ aan 

Tim Ruijs

Tim Ruijs

Bedrijfskundig adviseur

088 2531999 | truijs@alfa.nl


Meer over Tim