Banner

Nieuw dit jaar: subsidie behoud grasland

3 april 2023 | Door:  Christiaan Kole

De subsidie behoud grasland gaat dit jaar voor het eerst open als tegemoetkoming voor de afbouw van de derogatie. In het artikel Derogatie 2023 aanvragen? Uiterlijk 7 april!  werd al kort gerefereerd aan deze subsidie die van 1 juni tot en met 30 juni aan te vragen is bij de RVO. Wil je weten of deze subsidie ook op jou van toepassing is? Lees dan snel verder!

Hogere kosten door afbouw derogatie

Deze subsidie is sinds dit jaar van kracht om de kosten die de afbouw van derogatie met zich meebrengt enigszins te compenseren en om jou te stimuleren om grasland te behouden. De afbouw van derogatie zorgt voor minder gewasopbrengsten. Daarnaast kan het zijn dat je kosten zijn gestegen doordat je meer mest moet afvoeren of doordat je meer kunstmest gebruikt dit jaar.

De reden dat de overheid het stimuleert om grasland te behouden is vanwege de waterkwaliteit. Aangezien gras meer stikstof vasthoudt dan bouwland, kan er hierdoor minder stikstof uitspoelen naar het grondwater.

Voor wie is deze subsidie?

Deze subsidie geldt voor jou als je in 2021 en 2022 recht had op derogatie en voor 2023 ook een derogatievergunning hebt aangevraagd. Een uitzondering voor het aanvragen van deze subsidie is gemaakt als je percelen in een grondwaterbeschermingsgebied (GWB-gebied) of een Natura-2000 gebied liggen. Dan kun je namelijk geen derogatievergunning aanvragen, maar kun je wel de subsidie behoud grasland aanvragen. Deze subsidie kun je elk jaar van 1 tot en met 30 juni aanvragen in de jaren 2023, 2024 en 2025, daarna stopt hij.

Hoeveel subsidie kun je aanvragen?

De vuistregel voor de hoogte van je subsidie is dat voor elke 10 kilo stikstof per hectare (kg N/ha) die je minder mag uitrijden op je land, je 20 euro subsidie krijgt. Hoeveel stikstof je mag uitrijden over je land is afhankelijk van de grondsoort en provincie en of je het een GWB-of Natura 2000 gebied is. Bij zand- en löss gronden in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg was dat maximaal 230 kg N/ha in 2022 en voor andere gebieden was dat 250 kg N/ha. Voor 2023 mag in al deze gebieden 10 kg N/ha minder worden uitgereden t.o.v. het basisjaar 2022 en ontvang je hiervoor het bovengenoemde bedrag van 20 euro per ha. In 2024 is de afbouw van derogatie 20 kg N/ha t.o.v. 2022 en ontvang je 40 euro per ha.

Let wel op: vanwege de de-minimisverordering die in Europa geldt, mag je over de periode 2021 tot en met 2023 maximaal 20.000 euro aan de-minimissteun ontvangen.

Wees er snel bij!

De overheid stelt in totaal 121 miljoen euro beschikbaar voor deze subsidie, waarvan 30 miljoen voor 2023. De regel ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ gaat op voor deze regeling, dus wees er snel bij!

Meer weten?

Wil je meer weten over de subsidie behoud grasland of andere subsidieregelingen neem dan contact met ons op of kijk op Alfa Subsidieadvies . Met ruim 30 kantoren zijn we overal dichtbij.

Christiaan Kole

Christiaan Kole

Bedrijfskundig adviseur

088 2531072 | ckole@alfa.nl


Meer over Christiaan